Författararkiv: Ralf Ebel

Om Ralf Ebel

Vill vara en Herrens lärjunge. Brinner för att Guds rike ska växa. Driver Timoteus Förlag. Försöker livnära min familj med 3 barn genom mekanisk konstruktion och biodling.

*Bibelkurser sammanfattas

Vi håller på att sammanfattar våran bibelkurs om Romarbrevet i ett fil som du sedan kan ladda ner här. De kommer att bli korrekturlästa och snygga, inte så som de ligger här.

Det är tänkt att ge ut de i två delar, del 1 Rom 1-8 och del 2 Rom 9-16. Vi kommer att publicera här ett kurs- och ett ledarhäfte, fritt att ladda ner och anpassa, även en tryckt variant för en grupp är planerat.

Tills del 1 är klart (förhoppningsvis till slutet av juni) kommer vi inte att lägga ut några kurser online. Men du kan använda de kurser vi lagt ut för att bilda dig en uppfattning om kursens stil.

#12 – Rom 8 (2) Hoppet om den kommande härligheten

Vägledning genom Romarbrevet.

 

Läs v. 18-25

V. 18 översätts mer noggrann såhär:

Jag hävdar att den här tidens lidanden är inte värda att jämföra med den härlighet …

Vad säger Paulus om den kommande härligheten? (v18)

Paulus riktar blicken på hela Skapelsen. Förklara vad det är för en händelse hela Skapelsen väntar på. (v 19, jfr Kol 3:4 Fil. 3:21, 1 Joh 3:2)

 

Hur ska skapelsens situation ändra sig då?

Nu: 

Då: 

Hur lider vi under förgängelsen? Ge några exempel.

 

Vad är det vi längtar efter vårt hopp?

 

Har vi redan fått en del av detta framtida arv här och nu? Vilken och hur?

 

Andens verk inom oss

Läs v. 26-30

Vad gör den Heliga Ande med och för oss i dessa verser?

V. 26: 

V. 27: 

Varför gör han detta? (v26)

 

V.28 har varit en stark stöd för många troende i svåra situationer. Hur växer denna övertygelse fram inom oss?

 

V 29/30 Vad är målet med allt Gud gör med oss?

Vilka steg nämn här i den troendes liv och vem ligger bakom dessa?

Mål (v29/30) 

Steg 1 (v30) 

Steg 2 (v30) 

Steg 3 (v30) 

Guds utvaldas lovsång V 31-39

Vilken absolut viktigaste hörnsten ger vårt tron liv fasta grund?

Hur har Gud bevisat detta?

När Gud redan då gav sitt dyraste, vad innebär det om Guds villjan att ge oss andra goda saker?

Om någon – kanske även vi själva, anklagar det frälsta, vad innebär det att Gud har frikänd oss?

Vad kan livets omständigheter, svåra situationer göra med vårt relation till Herren?

#11 – Rom 8 (1): Det nya livet

Vägledning genom Romarbrevet.

Sammanhang

Kapitel 7 avslutade med den utrop ”Jag arma människa” när man som kristen upptäcker att man inte genom att anstränga sig (=håller sig till lagen) kan låta bli att synda. Kanske man har provat varenda knep för att hålla sig borta från synden.

Vi förstått att vi har två motstridiga naturer inom oss, köttet och Anden. Å ena sidan vill vi göra det som Gud vill (Anden), men köttet tjänar synden.

Slutligen kommer man fram till att fråga ”VEM kan frälsa mig ur detta.” Svaret är ”Jesus Kristus” (7:25).

 • V1. För vem gäller det att ”det finns ingen fördömelse”?
 • Hur kommer man in ”i Kristus”?
 • V2. Vad menas här med ”lag”?
 • För att förstå de olika ”lagar” i v2:
  • Läs 7:23 Vem syftar vårt gamla människa (som jag endast hade när jag var ofrälst) alltid att tillfredsställa först?
  • Om vi blir ledda av Guds Ande, vårt leder detta alltid till?
  • Vad är alltså syndens lag, och vad Andens lag? (Syndens lag är att jag måste synda)
 • Vad betyder det nu att jag är fri från syndens lag? Olika förslag nedan:
  (  ) Att jag aldrig synda mer
  (  ) Att synden inte längre har några dåliga konsekvenser för mig (döden)
  (  ) Att jag inte längre måste synda
 • v3 Att uppfylla Guds rättvisa krav (lagens krav), lyckas vi med det genom lagen eller andra religiösa ansträngningar?
 • Synderna som vi gjorde (gärnings- och tankesynder), förlåter oss Gud genom hans son. Vad gjorde han med synden, vårt upproriska natur som endast kan synda?
 • V 4. Hur funkar det du att verkligen uppfylla lagens krav, dvs. Guds rättvisa krav?
 • Om vi lever efter Anden, dvs. efter det som den Heliga Ande, Gud själv, vill åstadkomma i oss – hur kommer troligen resultatet att se ut:
  1. Det blir mindre än lagen kräver, vi räcker inte dit
  2. Det blir mer än lagen kräver, vi drivs av Anden och kärlek till vårt Herre.

Köttets natur – motsats till Andens natur

 • V 5: Två ggr. nämns här en regel:  om man lever efter nåt leder det till att man tänker på det. Vad betyder ”lever efter” i praktiken?
 • V6-8 Viktigt är att kunna urskilja dessa två naturer inom oss. Vilka kännetecknen nämner Paulus för dessa två naturer?

Att leva i Anden

 • v9: Den som är frälst, nyfödd, han har en annan, ny natur. Vad gäller vär varenda troende?
 • v 10: Hur kallas den Helige Ande i v9? Vem bor också inom oss?
 • Om så är fallet, vad ryms då i inom oss, även om våra kroppar är kännetecknat av döden?
 • V11 Vad gjorde denna Ande – Kristi eller Guds Ande med Kristus?
 • Vad är denna Ande inom oss en garanti för?

Slutsatser

 • v 12-13: Måste vi följa vårt onda natur?
 • Varför sägs i v13 att vi ska döda ”kroppens gärningar”? Varför just ”kroppen”?
 • Hur kan man genom Anden döda dessa gärningar?
 • Vad är resultatet av att ge efter sina onda begär?
 • Hur kan man ”genom Anden döda kroppens gärningar”? Vad betyder det?
 • Vad är resultatet av att följa Anden?
 • V14 Om man nu drivs verkligen av Guds Ande, vad är man då?
 • V15 Vad gäller egentligen för alla sanna kristna?
 • Hur uttrycker sig barnaskapets ande? [Abba är ett förtrogen uttryck liksom ”pappa”]
 • V16 Hur vet vi att vi är Guds barn?
 • V17 Om man är någons barn, vad innebär det vanligtvis?
 • Vad innebär det när vi blev Guds barn, medlemmar i Guds familj?
 • Vilka två saker tar Paulus för given att vi delar med Kristus?

Vad blir arvet då? – En del av arvet tar Paulus i nästa stycket.

#10 – Rom 7: Lagen. Eller: Jag syndar ju fortfarande som troende…

Vägledning genom Romarbrevet.

Sammanhang

Paulus tar upp temat som han antydde i kap 6:14

Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden.

Man kan se hela kapitlet som en förklaring av denna sanning. Hela denna konflikten att jag syndar, fast jag inte vill (7:7ff), innesluts ju i detta korta vers. Även att vi i dopet har dött med Kristus påverkar vårt relation till lagen. Men vi tar det som vanligt steg för steg.

Lagen gäller inte för döda (v 1-6)

 • Vilken allmän regel gäller för alla döda människor? (v1)
 • Om man nu tar ett äktenskap som exempel (v 3)
  • Vad är det att tar en ny partner medan den första lever?
  • Vad är samma sak när den första har dött?
  • Varför blir samma sak olika när döden träder in?
 • Om vi nu tar parallelen till den troende (v 4):
  • Vad händer med lagen, Guds rättvisa krav mot oss, när vi har dött i Kristus?
  • I vilken ny relation har vi trädd in?
 • Kan vi leva ett mer heligt liv om vi ålägger oss en massa föreskrifter? (v 5-7)
  • Varför inte?
  • Hur levde vi innan vår omvändelse?
 • Vad har hänt med Guds rättvisa krav på oss efter omvändelsen/dopet?
 • Vad är ”bokstavens gamla tjänst”?
 • Kan vi här förstå vad ”Andens nya tjänst” är?  [Lägg på minnet, förklaras snart]

Lagen blottlägger mitt sanna jag (v 7ff)

 •  Är det något fel (eller Paulus säger t.o.m. synd) på lagen att den framkallar begär inom mig? V7
 • Vad hade jag inte vetat om vi inte försökte hålla lagen? (Vad begär är)
 • Syns begäret på vårt utsidan, ser människor detta?

När det sägs att synden är död utan lagen så kan man tänka sig synden som dett sovande hund. Den finns hela tiden, men när den väcks till liv (genom budordet) ser man hundens riktiga natur.

 • Vilken process sätts igång hos oss när vi får ett bud? (v8)
  • Vad menas med ”förr levde…” V 9
  • Vårt ligger problemet, att något rent och heligt framkallar synden i oss?
 • Kan det då ända finnas ett bra syfte med lagen? Vad är det då? V13

Lagen är ingen hjälp i att leva heligt (v 14ff)

Paulus växlar nu från dåtid till nutid. Han beskriver den erfarenhet att vi har inom oss två naturer – en köttsligt natur och en andligt.

 • V14: Vi förstår att Lagen vänder sig till våra andliga önskemål, att behaga Gud, vilket är bra. Samtidigt känns det ibland som om vi är syndens slavar, tvungna att göra vissa synder.
 • V15. Har vi upplevd nåt liknande? Är vi då schizofrena?
  • Det verka finnas två naturer inom oss.
 • V16 Vad gör vårt förstånd om den ”inte vill”?
 • V17 Men vad är det då som gör synden inom mig?
 • Vad är ”kött” i V18?

Att förstå v18 är av största vikt. Det befriar oss från att någonsin förvänta något gott från vårt gamla natur. Den befriar från all besvikelse, när vi inte hittar något gott i den, den befriar oss från att bara kretsar om sitt eget jag. Om vi bara ser på oss själva blir det inga framsteg, bara bakslag. Någon har sagt att vi för varje blick vi kastar på oss själva ska kasta tio blickar på Jesus.

 • Vad är sammanfattningen av v 19-23 med egna ord?
 • Under denna börda kan man så tyngas ner att man med Paulus vill utropa ”Jag arma människa”. Hur kan jag blir räddat? Vem är då svaret?
 • Situationen sammanfattas  v 25. Men lösningen kommer först i kap 8. ”Andens nya lag”

Det har ofta påpekats att det i dessa verser dycker utåliga gånger upp orden ”jag”, ”mig”, ”min/mitt/mina” . Blicken kretsar endast om det egna tillståndet. V25 markerar en vändpunkt.
Erfarenheter som Paulus delar i detta kapitel är mycket ödmjukande när man begriper hur syndigt man verkligen är. Men man kan även fastna där och endast ser på sig själva, då är man fast i en ond cirkel och känner ganska lika som Paulus det uttrycker i v 24. Tack och lov finns hjälp i Jesus Kristus.

#09 – Rom 6: Ska vi fortsätta synda

Vägledning genom Romarbrevet.

 • V2 Om nu Kristus dog för våra synder, vi fick förlåtelse att behöva anstränga oss själva, leder detta inte till ett syndigt livsstil? Varför ska vi inte fortsätta synda?

För att förstå följande kapitlen bättre kan det vara till hjälp att förstå skillnaden mellan vårt ställning eller position och vårt livsförvandling.  Vårt ställning är det som vi är i Kristus. (t.ex. rättfärdiggjorda, fläckfria, hur Gud ser på oss avseend vårt frälsning). Livsförvandling är det dagliga livet. Nåden har gett oss ställningen och nåden lär oss att leva enligt vårt ställning. Man kan kalllar det helgelse. Vårt ställning är fullkommlig eftersom Gud ser oss i Kristus. Vårt liv skall mer och mer motsvara vårt ställning. Att vårt liv fullständigt motsvarar vårt ställning kommer aldrig att hända här på jorden (1 Joh 1:8), först när vi möter vårt frälsare i himlen (1 Joh 3:2), men under tiden här på jorden ska vi bli mer och mer lika Jesus.

V3-11 Vi kan inte, eftersom vi blev ett med Kristus.

 • Varför skulle vi ha dött bort synden? (v3)
 • Vad är dopet en bild av enl. v. 4?
  Genom vilka tydliga handlingar i dopet symboliseras dessa två sidor, om dopet nu utförs enligt bibelns mönster.
 • I v5 nämns att vi är ”förenade med Kristus”. I vilka två saker gäller det (som dopet också är en bild av)?  [Detta vers kan anses som en slags rubrik över de nästa verserna. De nästa verserna tar upp och förklara först versens första del (död) och sedan versens andra del]
 • Är detta ställning eller liv?
 • Vad är ”vårt gamla människa” eller ”syndens kropp”? (v6)
 • Hur ser Gud på ”vårt gamla människa”?
 • Vilka befriande frukter uppstår ur att vårt gamla människa, syndens kropp är död? (v6 o. 7)
 • Om vi tar nu det andra delen i dopens symbolik: I v. 4 nämn ett tydligt syfte, eller nodvändigt följd varför vi är begravda. Vilken? [Att vi skall leva det nya livet]
 • Denna följd återupptas i v 8: Vad är följden av att vi är förenade men honom i uppståndelsen?  [det eviga livet]
 • I vilket avseende var hans död en död från synden?
  • Vad hade Jesu död med synden å göra?
  • Vilken påverkan hade då alltså synden på honom?
  • Eftersom Han har burit vårt syndens straff, så är den kvitt. Synden kommer att aldrig döda Jesus igen.
  • Detta tillräknas ockå oss.
 • För vem lever Kristus det nya livet, och vi med honom?
 • Slutsatsen: Hur skall vi se på oss?
 • I dessa verser betonas väldigt mycket vårt inställning:
  v3: ”eller vet ni inte”
  v6: ”Vi vet att vår gamla människa har blivt korstfäst”
  v8: ”så tro vi att vi ska leva”
  v11: ”så skall också ni se på er själva”
  Vilken påverkan har dessa tankar på vårt liv?
 • När vi ser på dessa verser som helhet – vad är Guds omdöme över vårt gamla människa?

För leva ett helgat liv är absolut det första steg att vi helhjärtat instämmer och försanthåller Guds omdöme över vårt gamla jag.

Bredvid dessa huvudtankar lite bitankar om dopet:

 • Paulus utgår från att den troende det döpt.
 • Om dopet utförs genom nersänkning i vattnet blir bakomliggande symboliken synligt:
  • Sänka ner -> begravning
  • Uppstår ur vattnet -> Jesu uppståndelse

V 12-14 Vi behöver inte

 • V12 Varför ska synden inte längre härska?
 • Finns det fortfarande ”begär” efter vi har blivit kristna?
 • V13 Gud vil ha vårt medarbete. Han kan och vill helga oss, men han ska inte göra det om vi inte vill själva. Vad blir vi uppmanade till att verkligen ”göra” nu – helt medvetet?
 • V14 Vad nämns här för en andra anledning för att synden inte skall vara herre?
 • Vad har lagen med detta att göra? (→Rom 7:7ff)
 • ”Kan” man allt det där på en gång?

V 15-19 Blir inte syndens slavar igen

 • v15 Få vi drar slutsatsen att eftersom vi inte står under lagen så är det fritt fram att synda?
 • V16 Varför inte? ”gör er till slavar och lyder” kan lite mer ordagrant översättas som: ”vem ni framställer er som slaver till lydnad”. Jämför det med att du söker anställning. Du erbjuder din arbetskraft till anställning. Och då blir du anställt.
  • Vad händer när vi erbjuder oss som slavar?
  • Vart leder det att blir syndens slav?
  • Varför är det då viktigt vems slavar vi vill blir?
  • Vad är då den ”naturliga” slutsatsen av en kristen?
 • V17/18 Vad är det ”naturliga” valet, vad en sann kristen önskar av hela sitt hjärta?
 • Varför använder Paulus det bild ”rättfärdighetens slavtjänst”. Vad vill är huvudpoängen med det?

V 20-23: Gör inte det, det blir bara katastrof

 • v20 Var vi rättfärdiga när vi tjänade synden?
 • v21 Vad är frukt/ resultat av att vara syndens slav?
 • Blir vi glad över syndens frukter i våra liv?
 • Vart leder syndens frukter?
 • V22: Vad är frukten av att följer Gud, lyder Gud, vara hans slav?
 • ”Befriat från synden” … vad betyder det? Syndar vi inte mer som kristna?
 • V23: Riktigt bra kärnfult kort sammanfattning. Vad innebär ”döden”?
 • Även om vi uppmanas att ställa oss fram till rättfärdighetens slavar – vem har vi det eviga livet att tacka för?

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. 

#08 – Rom 5 (2): Adams överträdelse, Guds gåva

Vägledning genom Romarbrevet.

 • V12: Varför kom döden in i världen?
 • Varför dör även vi (alla människor) – är det endast pga av Adams synd?
 • V13/14: Att ”döden härskade” – har det något med frälsningen att göra? (Tänk på t.ex. Noah, Abraham osv.)
 • När det nu mellan syndafallet och laggivningen inte har funnits lagen som människor kunde överträda, varför dog människor då?
 • Vad har vi alla ärvt av Adam? [Döden, upproriska natur mot Gud]
 • Är jag ansvarig för mitt ”synda-arv”? [Nej] | Är jag ansvarig för hur jag hanterar mitt ”synda-arv” [JA]

Vi är alla Adams barn, och som sådana dör vi (kroppsligt). Vi alla syndar, därför dör vi. Också ett arv från Adam. Fastän döden härskade över alla så fanns ändå möjligheten att tro på Gud och blir förklarat som rättfärdig (t.ex. Abraham).

 •  V15/16: Adams enda gärning jämförs här med en endas nåd. Vilka likheter finns mellan syndafallet genom Adam och mellan Jesu nåd? (Båda har resultat för många)
 • Vilka är de skillnader?

Det jag tycker är svårt att förstå är att Adams fall och Kristi död jämförs, och att de skillnader är svårt att sätta ord på: Adams fall resulterade i mångas död. En brusten relation, en synd -> de mångas död. Jesus däremot fick bära en omängd synder, de mångas synder.
Adams gärning förstörde en enda relation. Jesu gärning däremot fick upprätta många relationer, utplåna många synder
.

 • Desse verser genomsyras av frågan: Vad är större, nåden eller syndafallet?

V17-19

 • Vilka attributer/egenskaper tillskrivs nåden i hela detta stycke (v12-21)?
 • Vad är följden för den som tar emot nåden / gåvan av rättfärdigheten (v17)?
 • Vad gäller för de som inte gör det?
 • V18 – Vad är resultatet av Jesu rättfärdighet?
 • V19 – Vad är motsatsen här mellan Adam och Jesu?

V20/21 – Lagen:

Ref.Bibel översätter mer ordagrant: ”Men lagen har också kommit in
här, för att överträdelsen skulle överflöda”.

Lagen uppenbarar, att synden är en överträdelse av Guds vilja och därmed riktat mot Gud själv. Men där synden blev stor blev nåden ändå större.

 • Vad ska nu efter Jesus död regera?
 • Hur uttryckte sig syndens herravälde?
 • Vad innebär det, att ”nåden” få regera genom rättfärdigheten? (-> Gud kan nu ge nåd åt alla människor pga av Jesu fullkomliga verk)
Adam Jesus
Förstörde en relation genom en synd Återställer många relationen genom den överflödande nåden
 En synd har påverkat många En gåva påverkar många
 Döden som följd Liv som resultat
under dödens herravälde  regera i liv
leder till fördömelse leder till frikännande dom o. liv
olydnad -> alla Adams barn blir syndare lydnad -> många rättfärdiga

 

 

 

#07 – Rom 5 (1): Hur påverkar det min vardag – att bli förklarat rättfärdig

Vägledning genom Romarbrevet.

V1:

 • Vad är det första resultatet för mig personligen av rättfärdigförklaringen?
 • Vad betyder frid egentligen?
 • Vem har skapat denna frid?
 • Hur måste jag prestera för att få denna frid?

V2:

 • Hur har våran ställning inför Gud förändrats nu?
  -> Läs Joh 17:23b (”har älskat de så som du har älskat mig”)
  -> Läs Joh 1:12 (”att bli Guds barn”)

  • Hur bli man ett barn (Födelse | den på nytt födelsen, Joh 3)
 • Vad har vi samtidigt fått med denna nya position? (Som vi jublar över)
 • Vad hoppas vi på?
  Det är alltså genom Herren Jesus som vi har tillträde till denna Guds nåd. Han har fullbordat allt, så att vi frimodigt kan komma till Gud.
  Vi har blivit satt i en ställning av nåd – att Gud inte gör mot oss så som vi förtjänar, utan som Jesus förtjänar.

  Samtidigt har vi fått ett hopp. Vårt liv har nu fått en hopp som säkert kommer att uppfylla sig. Detta hopp ger kraft att kunna gå igenom svårigheter.

V3-4:

 • Vilken effekt ger lidandet i våra liv?
 •  Varför kan den, som vet att sin sak med Gud är helt iordningställt, nu lära sig mer och mer vara tålmodig?
 • ”Fasthet” kan också här översättas med ”erfarenhet”. Hur ger talamod erfarenhet eller fasthet — och fasthet hopp?
 • Vad är det nu varför vi kan jubla mitt i svåra situationer?
 • Kan man detta på en gång?
 • Vad är det för hopp? -> Läs Fil 1:6

V5

 • Vissa hopp kommer aldrig att uppfyllas. Varför blir detta hopp iaf uppfyllt?
 • ”Guds kärlek” kan vara ”kärlek till Gud” eller ”kärlek från Gud (till oss då)” Vad är det här antagligen?
 • Vem är det som ger oss denna säkerhet att Gud älskar oss?
 • Vilka personer gäller detta här?

Den Helige Ande, som har getts oss, överflodar våra hjärtan med alla dess följder av Guds kärlek. Genom den få vi tron visshet, att Gud verkligen ska leda oss in i målet.
Det är inte en mystisk känsla att någon är över oss, han ger den djupt rotade övertygelsen att en personligt Gud, fader älskar mig personligt

V6-8

 • Hur mer bevisar Gud sin kärlek till oss?
 • För vilka människor kanske vågar man ge sitt liv?
 • Hur var vårt tillstånd, när Jesus dog för oss?
 • Dog han för de goda?

V9-10

 • När Jesus redan då vi var syndare älskade oss så mycket att han dog för oss – hur ser det nu ut, då vi är förklarade rättfärdiga?
 • Kommer Guds vrede någon gång drabba de som är rättfärdigförklarade?

Vi var fiender” Gud och vi stod på motsatt sida, tänkte och jobbade mot honom, anklagade honom osv.  Gud försonade oss och betalade ett dyrt pris för det. Om han redan för det betalade en sådan högt pris, hur mycket säkrare ska han då inte ser till att vi verkligen blir frälsta, inte går förlorade igen??

V11

 • Vad har hänt nu med vårt fiendskap mot Gud?

 

 

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

#05 – Rom 3:9-31 (Alla är syndare)

Vägledning genom Romarbrevet.

Alla är syndare (Rom 3:9-20)

vv. 9-20

 • v9: Paulus gör här en sammanfattning av det han gått in på i 1:18-3:8: Alla människogrupper är ”under syndens välde”. Judar och greker (som står för hedningar i allmänhet)
 • V10-18 går in på några bibelställen ur GT som bekräftar Guds förödande syn på människosläktet.
 • V10 – Finns det någon människa som är rättfärdig?
 • V11 – Finns det någon som av sig själv söker Gud? – Bibeln säger att vi inte gör det. Om vi söker Gud så är det Gud själv som drar oss (Joh 6:44)
 • Allt det som nämns i vv 12-18 gör inte varje människa jämt – ändå smutsar vi oss alltigenom ner genom att vi gör en hel del av detta. Ibland fattades bara tillfälle för att utöva de värsta synder.
 • Dessa verser är ingen komplett syndakatalog. Vill man komplettera den så kan man tillfoga de sexuella synder (som äktenskapsbrott, även i tankarna), dem synder som begås i kriegen (förgörelse av oskyldiga, valdtäkter osv), synder i familjelivet (otrohet, våld mot varandra, själsligt våld, oansvarighet), ordsynder som svordomar, förtal, lögn, – listan kan fortsättas oändligt långt – fylleri, droger, stolt, avund, otacksamhet…..
 • V19/20: Lagen gör tydligt att vi alla står med skuld inför Gud.

Resultatet är: Vi är alla helt förlorade inför Gud. Om Gud är någorlunda rättvis, måste han döma oss alla. Ett väldigt mörk bild av oss. Vi kan tycka precis likadant eller helt annorlunda, slutligen är endast avgörande hur Guds dom över oss ser ut.

Rättfärdighet från Gud (v.21-31)

 • V21 Varifrån kommer denna rättfärdighet?
 • Är den kopplat till ”Du måste, du ska, om….”, dvs. lagen?
 • V22 För vem är detta rättfärdighet?
 • V22/23 – Finns ingen skillnad? Mellan vem? (Judar, greker, men också mellan mig och mördaren)
 • V24: Hur får de som tror på Herren Jesus stå NU framför Gud?
 • V24: Vilket är våran ”förtjänst”, våran bidrag i detta?
 • V24: Varför kan vi står rättfärdiga?
 • V25: Vad var nådastolen för?
  • Vad låg i förbundsarken? (->Lagen, de stentavlorna med de 10 bud, som står Guds rättvisa krav mot oss människor)
  • Ovanpå arken, som locket, låg den så kallade nådastolen. Där utgjöts en gång om året ett offrets blod (->blod talar om död). Vad såg Gud uppifrån när han tittade bildligt talat ner på lagen?
  • Vad lär vi oss här? Vad är nådastolen en bild av?
 • Om vi förblir i detta bild: När nu Gud tittar på alla, som tror på Jesus, tänker på hans rättvisa krav mot oss, vad ser han då?
 • V25 Då, vid Israels tid, lämnad Gud Israels synder ostraffade pga hans tålamod – och medlet han använde pekar mot Jesus.
 • V26: Varför är Gud nu rättfärdig eller rättvis när han rättfärdigar alla som tror på Jesus? [Han har burit/betalat straffet, det vore orättvis att kräva dubbelbetalning]
 • Den som Gud förklarar rättfärdig, vad måste den göra själv?
 • Vilken roll spelar det vad andra tycker om den personen?
 • Kan Gud baka, tar tillbaka detta, eller kanske ångra sig?
 • Kan vi vara för dåliga för detta ”affär”? Varför (inte)?

Att blir rättfärdiggjord – det är GUD som förklara oss rättfärdig, och det händer inte i mina tankar eller känslor.

 • V27/28 – Kan vi berömma oss av något?
 • Om vi skulle kunna förtjäna oss frälsningen genom egna gärningar, så skulle vi tackar oss själva. Men nu har vi endast GUD att tacka.
 • V29/30 Jesus dog inte för ett enda folk, utan för hela mänskligheten. Och han frälser alla genom samma princip.
 • V30/31? Hur är det då med lagen? Sätter vi den ur funktion?
 • Varför bekräftar vi lagen? // Vad vore om lagen inte gällde, skulle då Jesu offer behövas?

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

#04 – Rom 2:17- 3:8 (Guds dom över de som har lagen)

Vägledning genom Romarbrevet.

 Guds dom över de som har lagen (Rom 2:17-29)

vv.17-20

 • Vem tilltalas i dessa verser? [Du!  dvs var och en av oss.]
 • Vem menas i förstahand här med ”Du” (v17)
  • De andra kännetecken fr.o.m. v18 kan även syftar på var och en av oss, åtminstone v. 18. Så även om dessa stycke främst beskriver Gud dom över judarna, så har den ändå betydelse för oss.
 • Vad tro de om sig själva, i förhållande till de som inte har lagen (v. 19/20)
 • V21..22 Men vad är deras främsta problem egentligen? [De känner väl till lagen, rätt eller fel, lägger det på andra, men efterlever det inte själva]
 • Verkar de se det?
 • Det nämns ett par exempel här- hur kan man göra så?
 • Vad är följden av att man predikar Guds lagar, men inte efterlever dem? v. 23/24
 • Hur är det nu – måste man vara fullkomlig för att kunna undervisa andra i Bibeln? Begrunda !
 • Vad menas med oomskuren i v25?
 • Vad är det som egentligen räknas inför Gud – omskärelse av kroppen eller av hjärtat?
 • Vad är hjärtats omskärelse V29? -> se v. 26
 • Hur kan hjärtats omskärelse endast ske? V 29
 • Vad menas med bokstav? (se v 27)
 • Kan bokstav likställas här med Guds Ord/Bibeln? (-> 1Petr 1:23)

Gud är sann (Rom 3:1-8)

 • Vad är judarnas företräde? (v2)
 • Trodde de på det som anförtroddes dem? (V3)
 • Betyder deras otro att de gör Guds förbund om intet? Varför inte? (v4)
 • När frågan uppstår om Gud eller människor har rätt – vad är då ledtråden? (v4).
  • V 4 kan uppfattas som en mycket mörk omdöme om oss människor, men samtidigt är det en otroligt trygghet att kunna verkligen och absolut förlita sig under alla omständigheter på Guds löften.
 • Om våra fel låter Guds rättfärdighet skina ännu mer, borde han då inte ha en överseende med det? V5/6? Varför inte?
 • Återigen – vad är Paulus svar till de som säger – låt oss fortsätta synda, då framstår Guds nåd ännu större?

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

#02 – Rom 1:18ff (Dom över hedningarna)

Vägledning genom Romarbrevet.

Guds dom över hedningarna (V18-32)

(kort repetition av v. 16/17)

V18 kan uppfattas som en sammanfattning eller rubrik över det som följer.

 • Hur har Gud uppenbarat sig för alla människor oavsett religion? (v 19-21).
 • Hur blev människans reaktion (i allmänhet) v 21
 • I denna reaktion är stegvis. Vilka steg finns?
 • Hur ser människan sig själva – och hur bedömer Gud hon (v22)
 • Vari bestod deras dumhet (v23)
 • Verserna 21-23 är människans reaktion på Guds uppenbarelse i skapelsen. Hur reagerar Gud på detta? v.24
 • V 24 måste läsas noga – gav Gud de uppdrag eller ens tilllåtelse att ”följa sina begär” eller vad gjorde Gud nu?
  • Begär hade vi redan innan, men Gud utelämnade oss då inte. Han skyddade oss för våra värsta begär. Efter vi har förkastat honom, tog han bort den skydd. Vill man inte ha Gud, få man leva utan (en del) av hans skydd.
 • V25 – Vilka paralleller finns till idag?
  • Tittar man med öppet sinne på skapelsen vittnar den om en skaparens genie. Istället väljer man att tro på (o)sannolikhetens Gud gånger med tid. Man har bytt ut Guds sanning mot lögnen.
  • Också vi idag dyrka hellre det skapade (vårt egen eller nån annans förmåga, makt, skönhet osv) istället för den Skaparen.

⇒ Lägg märke till: vi tjänar alltid någon/något, är aldrig fri. v. 25. Antingen det skapade eller skaparen. Man kan fråga sig vilket är bättre.

 • Varför låter Gud människorna i v. 26/27 utöva homosexualitet.
 • Hur bedömer Gud den? (v.27)

⇒Att människor blev ”utlämnade” att praktisera homosexualitet anses snarare som ett dom över dem än en ”frigörelse. Konsekvenserna av detta ”förvillelse” fick människor ta som ”straff” (v. 26-27). Vi kan tänka på homosexualitetens negativa följder (t.ex. 3ggr högre självmordsbenägenhet, psykisk ohälsa, könssjukdomar osv.)

⇒Efter att Paulus särskilt lyft fram homosexualitet som ett gudsdom fortsätter beskrivningen om framskridandet av ondskan.

 • Finns allt som beskrivs i v. 29-31 samtidigt hos en enda människa / dig?
 • Vilka av dessa karaktärsdrag som nämns här har du ibland/ofta upptäckt hos dig själva? (Besvaras bara för sig själv)
 • Vilka relationer drabbas mest av det som nämns här?
 • Vad gör dessa karaktärsdrag med våra medmänskliga relationer?
 • När man beter sig på det här sättet, vad är man mycket väl medveten om (v. 32)
 • Varför samtycker man ändå att andra gör likadant? (v. 32)
 • Varför beter man sig så fast man vet om konsekvenserna?

Sammanfattning

Man ser en tydligt trend:

Man väljer att inte acceptera Gud (v21)
. ⇓ ⇓
Man förblindas, hjärtat förmörkas
. ⇓ ⇓
Man ersätter Guds härlighet genom skapelser
. ⇓ ⇓
Gud utlämna dem
. ⇓ ⇓
Man byter från sanning till lögn,
tjänar o. dyrka det skapade
Homosexualitet → dess konsekvenser som straff
Alla relationer och karaktärsdrag påverkat av synden.
. ⇓ ⇓
Man sprider ondskan vidare

 

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]