#08 – Rom 5 (2): Adams överträdelse, Guds gåva

Vägledning genom Romarbrevet.

 • V12: Varför kom döden in i världen?
 • Varför dör även vi (alla människor) – är det endast pga av Adams synd?
 • V13/14: Att ”döden härskade” – har det något med frälsningen att göra? (Tänk på t.ex. Noah, Abraham osv.)
 • När det nu mellan syndafallet och laggivningen inte har funnits lagen som människor kunde överträda, varför dog människor då?
 • Vad har vi alla ärvt av Adam? [Döden, upproriska natur mot Gud]
 • Är jag ansvarig för mitt ”synda-arv”? [Nej] | Är jag ansvarig för hur jag hanterar mitt ”synda-arv” [JA]

Vi är alla Adams barn, och som sådana dör vi (kroppsligt). Vi alla syndar, därför dör vi. Också ett arv från Adam. Fastän döden härskade över alla så fanns ändå möjligheten att tro på Gud och blir förklarat som rättfärdig (t.ex. Abraham).

 •  V15/16: Adams enda gärning jämförs här med en endas nåd. Vilka likheter finns mellan syndafallet genom Adam och mellan Jesu nåd? (Båda har resultat för många)
 • Vilka är de skillnader?

Det jag tycker är svårt att förstå är att Adams fall och Kristi död jämförs, och att de skillnader är svårt att sätta ord på: Adams fall resulterade i mångas död. En brusten relation, en synd -> de mångas död. Jesus däremot fick bära en omängd synder, de mångas synder.
Adams gärning förstörde en enda relation. Jesu gärning däremot fick upprätta många relationer, utplåna många synder
.

 • Desse verser genomsyras av frågan: Vad är större, nåden eller syndafallet?

V17-19

 • Vilka attributer/egenskaper tillskrivs nåden i hela detta stycke (v12-21)?
 • Vad är följden för den som tar emot nåden / gåvan av rättfärdigheten (v17)?
 • Vad gäller för de som inte gör det?
 • V18 – Vad är resultatet av Jesu rättfärdighet?
 • V19 – Vad är motsatsen här mellan Adam och Jesu?

V20/21 – Lagen:

Ref.Bibel översätter mer ordagrant: ”Men lagen har också kommit in
här, för att överträdelsen skulle överflöda”.

Lagen uppenbarar, att synden är en överträdelse av Guds vilja och därmed riktat mot Gud själv. Men där synden blev stor blev nåden ändå större.

 • Vad ska nu efter Jesus död regera?
 • Hur uttryckte sig syndens herravälde?
 • Vad innebär det, att ”nåden” få regera genom rättfärdigheten? (-> Gud kan nu ge nåd åt alla människor pga av Jesu fullkomliga verk)
Adam Jesus
Förstörde en relation genom en synd Återställer många relationen genom den överflödande nåden
 En synd har påverkat många En gåva påverkar många
 Döden som följd Liv som resultat
under dödens herravälde  regera i liv
leder till fördömelse leder till frikännande dom o. liv
olydnad -> alla Adams barn blir syndare lydnad -> många rättfärdiga

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *