Syftet

LäsBibeln.nu vill bidra till en ny bibelväckelse!

… så skall det vara med ordet som går ut från min mun.
Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. –Jes 55:11

Pga detta löfte vill vi främja bibelläsningen. Vår handledning är främst i frågestil så att man ledas till att verkligen läsa och fundera över bibeltexten. Vi delar in vårt material i två grupper:

  • För inte troende: Syftet är klart och tydligt att hänföra våra icke-troende vänner till Jesu. Genom bibelläsning verkar den Helige Ande inom dem och leder till Jesus. Här bygger vi den grunden, the basics. Svåra läro- och specialfrågor undviker vi. Vi undviker däremot absolut inte tuffa sanningar. Vårt önskan är att verkligen och hederligt få fram det bibeltexten vill säger.
  • För troende: syftet är att undervisa, tillrättavisa, upprätta och lära sig att leva i rättfärdighet (2 Tim 3:16). Allt ska mynna i att lära känna bättre Gud, vår fader och vårt Herre Jesus och hans tankar, för att kunna leva till Hans ära och uppfylla Hans uppdrag. All kunskap ska och måste påverka våra liv.

Bibelkurser är i frågestilen och är på gång att publiceras här. De uppstår ur förberedelsen av en bibelgrupp för inte troende.
De ska betraktas som ett ”work-in-progress”, dvs. de är inte färdiga. De är glad om du ge oss din feedback, dina ändringsförslag osv. Du är varmt välkommen att bidra.

Dem publiceras här för att användas. Ladda gärna ner dem, förbättra dem, dela dina erfarenheter.