Varför frågestilen?

Många av de kurser som kommer att publiceras här är uppbyggda i frågestilen.

Frågor sätter våra tankar i rörelse: Vi funderar själva och försöker hitta svaren. Med hjälp av frågor vägleds deltagarna att söka efter vad Bibeln säger, inte (i första hand) vad du och jag eller gruppledaren tycker.  Frågorna ska leda till att de förstår texten bättre, själva kommer underfund med dess innebörd, samtidigt som de blir aktiva och delaktiga i det hela. Därmed sjunker Bibelns budskap djupare in och Guds Ande påverkar deltagarna på allvar.

Att den Helige Ande påverkar oss genom Ordet är det vi litar på. Det är alltså inte ledarens uppgift att se till att alla slutligen har samma åsikt om bibeltexten. Deltagarna kan tycka helt olika (och ibland ha helt fel) om bibeltexten. Ledarens uppgift är att med hjälp av frågor göra deltagarna uppmärksamma på vad själva bibeltexten säger,  och det räcker. Då kan det ibland bli så att det som Bibeln säger och det vi själva tycker är två helt skilda saker. Men detta behöver inte ledaren ta ställning till; det är Guds Andes sak.

Läser man Bibeln med människor som ännu inte är kristna, får man ibland höra argumentet att ”jag tror ju inte på Bibeln”. Detta behöver inte hindra bibelläsningen. Tvärtom kan vi verkligen uppmuntra till kritisk granskning av det vi säger – och samtidigt med hjälp av frågor utmana till att få fram bibeltextens innehåll och dess innebörd. Det är återigen den Helige Ande som genom Ordet överbevisar deltagarna.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *