#01 – Rom 1:1-17 (Inledning)

Vägledning genom Romarbrevet.

Hälsning (Rom 1:1-7)

 • När man läser de första 4 verserna så kretsar de omkring ett ämne. Vilket?
 • Vad sägs om evangeliet i dessa verser?
  • Det är Guds evangelium – Vad betyder det?
  • Gud har utlovat det – Urgamla löften uppfylls i honom
  • det är om hans Son
  • det är om Jesus Kristus-vårt Herre!
 • Hur blev det tydligt att Jesus Christus är Guds son? (v4)
 • Vad betyder att han är ”vårt Herre” för det troende?
 • V5: Vad blev Paulus’ uppdrag?
 • Tro och lydnad – hur kan det hänger ihop?  [Om jag verkligen är övertygat om en sak, då kommer jag att agera därefter. Blir det t.ex. en katastrofvarning, kommer jag att inrätta mig därefter. ]
 • Varifrån fick Paulus sitt uppdrag?
 • Hur blev han rustad för sitt uppdrag? (Nåd, och auktorität, ämbetet)
 • Hur kallar Paulus de troende 2 ggr i vv. 6,7? (kallade)
 • Vad är vi kallade till i v6?
 • Vem tillhörde vi innan vårt kallelse?
 • Vad säger Paulus mer om de troende?
  • Älskat av Gud
  • kallat av Gud
  • heliga
 • Vad är ”helig”? Vem var verkligen helig? [Jesus] Varför?

Längtan att besöka Rom (v8-15)

 •  Att det fanns kristna i Rom, var för Paulus en tacksägelseämne. Varför? (V8)
 • Utan att känna dem längtar Paulus att träffa dem. Varför? (v.11,12,13)
  • Vad betyder det att ”dela en andligt gåva”? (v. 11)
  • Hur kunde de tillsammans blir tröstade? (v.12)
  • Vad betyder ”skörda frukt”? (v13)
 • Hur hanterar Paulus sin stor längtan? (v 9,10)
 • Vilken skyldighet har Paulus i v. 14?
 • Varför har han den?
  • [Han fick ett uppdrag, Apg 26:15-18]
  • [Han visste den enda ”medicinen” som kunde rädda dem. Hes. 33:8-9]
 • Har vi samma skyldighet? Varför, varför inte?
 • Hur verkar Paulus hantera denna skyldighet? — Vad innebär det för oss?

Evangeliet – i ett nöttskal (v. 16,17)

 • v16: Varför skäms Paulus inte för evangeliet?
 • Varför skäms vi så ofta?
 • Vad är ”evangelium” enl. v. 16? – Det dras är ett ”likhetstecken” mellan ”evangeliet” och ”Guds kraft”
 • Vad innebär det, att evangeliet är ”Guds kraft”?
 • Vem frälser evangeliet? [var och en, de som tror] Om du tror, finns det andra krav? Kan det hända att du blir undantagen?
 • V17: Vad är ”rättfärdig”, ”rättfärdighet”? (enl. Bonniers ”Någon som gör det rätta”)
 • Hur ser vårt egen rättfärdighet ut gentemot a)min partner b)mina barn, c) gentemot Gud?
 • Räcker min egen rättfärdighet inför Gud? -> Ämnet belysas från v. 18-3:20

Om vi jämför vår egen rättfärdighet med en mantel. Våran mantel är trasigt och smutsigt. Att stå inför konungen i en sådan Mantel duger inte.  Nu få jag en annan mantel av konungen själv. Duger den?

 • Varifrån kommer den rättfärdigheten som uppenbaras i evangeliet?
 • Vad kan uttrycket ”av tro till tro” betyder?
 • I slutet av v. 17 nämns en som är rättfärdig och får leva. Varifrån fick han den rättfärdigheten?
 • Vad betyder ”leva”? Vad gäller för de som inte har denna rättfärdighet?

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *