månadsarkiv: januari 2015

#07 – Rom 5 (1): Hur påverkar det min vardag – att bli förklarat rättfärdig

Vägledning genom Romarbrevet.

V1:

 • Vad är det första resultatet för mig personligen av rättfärdigförklaringen?
 • Vad betyder frid egentligen?
 • Vem har skapat denna frid?
 • Hur måste jag prestera för att få denna frid?

V2:

 • Hur har våran ställning inför Gud förändrats nu?
  -> Läs Joh 17:23b (”har älskat de så som du har älskat mig”)
  -> Läs Joh 1:12 (”att bli Guds barn”)

  • Hur bli man ett barn (Födelse | den på nytt födelsen, Joh 3)
 • Vad har vi samtidigt fått med denna nya position? (Som vi jublar över)
 • Vad hoppas vi på?
  Det är alltså genom Herren Jesus som vi har tillträde till denna Guds nåd. Han har fullbordat allt, så att vi frimodigt kan komma till Gud.
  Vi har blivit satt i en ställning av nåd – att Gud inte gör mot oss så som vi förtjänar, utan som Jesus förtjänar.

  Samtidigt har vi fått ett hopp. Vårt liv har nu fått en hopp som säkert kommer att uppfylla sig. Detta hopp ger kraft att kunna gå igenom svårigheter.

V3-4:

 • Vilken effekt ger lidandet i våra liv?
 •  Varför kan den, som vet att sin sak med Gud är helt iordningställt, nu lära sig mer och mer vara tålmodig?
 • ”Fasthet” kan också här översättas med ”erfarenhet”. Hur ger talamod erfarenhet eller fasthet — och fasthet hopp?
 • Vad är det nu varför vi kan jubla mitt i svåra situationer?
 • Kan man detta på en gång?
 • Vad är det för hopp? -> Läs Fil 1:6

V5

 • Vissa hopp kommer aldrig att uppfyllas. Varför blir detta hopp iaf uppfyllt?
 • ”Guds kärlek” kan vara ”kärlek till Gud” eller ”kärlek från Gud (till oss då)” Vad är det här antagligen?
 • Vem är det som ger oss denna säkerhet att Gud älskar oss?
 • Vilka personer gäller detta här?

Den Helige Ande, som har getts oss, överflodar våra hjärtan med alla dess följder av Guds kärlek. Genom den få vi tron visshet, att Gud verkligen ska leda oss in i målet.
Det är inte en mystisk känsla att någon är över oss, han ger den djupt rotade övertygelsen att en personligt Gud, fader älskar mig personligt

V6-8

 • Hur mer bevisar Gud sin kärlek till oss?
 • För vilka människor kanske vågar man ge sitt liv?
 • Hur var vårt tillstånd, när Jesus dog för oss?
 • Dog han för de goda?

V9-10

 • När Jesus redan då vi var syndare älskade oss så mycket att han dog för oss – hur ser det nu ut, då vi är förklarade rättfärdiga?
 • Kommer Guds vrede någon gång drabba de som är rättfärdigförklarade?

Vi var fiender” Gud och vi stod på motsatt sida, tänkte och jobbade mot honom, anklagade honom osv.  Gud försonade oss och betalade ett dyrt pris för det. Om han redan för det betalade en sådan högt pris, hur mycket säkrare ska han då inte ser till att vi verkligen blir frälsta, inte går förlorade igen??

V11

 • Vad har hänt nu med vårt fiendskap mot Gud?

 

 

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

#05 – Rom 3:9-31 (Alla är syndare)

Vägledning genom Romarbrevet.

Alla är syndare (Rom 3:9-20)

vv. 9-20

 • v9: Paulus gör här en sammanfattning av det han gått in på i 1:18-3:8: Alla människogrupper är ”under syndens välde”. Judar och greker (som står för hedningar i allmänhet)
 • V10-18 går in på några bibelställen ur GT som bekräftar Guds förödande syn på människosläktet.
 • V10 – Finns det någon människa som är rättfärdig?
 • V11 – Finns det någon som av sig själv söker Gud? – Bibeln säger att vi inte gör det. Om vi söker Gud så är det Gud själv som drar oss (Joh 6:44)
 • Allt det som nämns i vv 12-18 gör inte varje människa jämt – ändå smutsar vi oss alltigenom ner genom att vi gör en hel del av detta. Ibland fattades bara tillfälle för att utöva de värsta synder.
 • Dessa verser är ingen komplett syndakatalog. Vill man komplettera den så kan man tillfoga de sexuella synder (som äktenskapsbrott, även i tankarna), dem synder som begås i kriegen (förgörelse av oskyldiga, valdtäkter osv), synder i familjelivet (otrohet, våld mot varandra, själsligt våld, oansvarighet), ordsynder som svordomar, förtal, lögn, – listan kan fortsättas oändligt långt – fylleri, droger, stolt, avund, otacksamhet…..
 • V19/20: Lagen gör tydligt att vi alla står med skuld inför Gud.

Resultatet är: Vi är alla helt förlorade inför Gud. Om Gud är någorlunda rättvis, måste han döma oss alla. Ett väldigt mörk bild av oss. Vi kan tycka precis likadant eller helt annorlunda, slutligen är endast avgörande hur Guds dom över oss ser ut.

Rättfärdighet från Gud (v.21-31)

 • V21 Varifrån kommer denna rättfärdighet?
 • Är den kopplat till ”Du måste, du ska, om….”, dvs. lagen?
 • V22 För vem är detta rättfärdighet?
 • V22/23 – Finns ingen skillnad? Mellan vem? (Judar, greker, men också mellan mig och mördaren)
 • V24: Hur får de som tror på Herren Jesus stå NU framför Gud?
 • V24: Vilket är våran ”förtjänst”, våran bidrag i detta?
 • V24: Varför kan vi står rättfärdiga?
 • V25: Vad var nådastolen för?
  • Vad låg i förbundsarken? (->Lagen, de stentavlorna med de 10 bud, som står Guds rättvisa krav mot oss människor)
  • Ovanpå arken, som locket, låg den så kallade nådastolen. Där utgjöts en gång om året ett offrets blod (->blod talar om död). Vad såg Gud uppifrån när han tittade bildligt talat ner på lagen?
  • Vad lär vi oss här? Vad är nådastolen en bild av?
 • Om vi förblir i detta bild: När nu Gud tittar på alla, som tror på Jesus, tänker på hans rättvisa krav mot oss, vad ser han då?
 • V25 Då, vid Israels tid, lämnad Gud Israels synder ostraffade pga hans tålamod – och medlet han använde pekar mot Jesus.
 • V26: Varför är Gud nu rättfärdig eller rättvis när han rättfärdigar alla som tror på Jesus? [Han har burit/betalat straffet, det vore orättvis att kräva dubbelbetalning]
 • Den som Gud förklarar rättfärdig, vad måste den göra själv?
 • Vilken roll spelar det vad andra tycker om den personen?
 • Kan Gud baka, tar tillbaka detta, eller kanske ångra sig?
 • Kan vi vara för dåliga för detta ”affär”? Varför (inte)?

Att blir rättfärdiggjord – det är GUD som förklara oss rättfärdig, och det händer inte i mina tankar eller känslor.

 • V27/28 – Kan vi berömma oss av något?
 • Om vi skulle kunna förtjäna oss frälsningen genom egna gärningar, så skulle vi tackar oss själva. Men nu har vi endast GUD att tacka.
 • V29/30 Jesus dog inte för ett enda folk, utan för hela mänskligheten. Och han frälser alla genom samma princip.
 • V30/31? Hur är det då med lagen? Sätter vi den ur funktion?
 • Varför bekräftar vi lagen? // Vad vore om lagen inte gällde, skulle då Jesu offer behövas?

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]