månadsarkiv: november 2014

#01 – Rom 1:1-17 (Inledning)

Vägledning genom Romarbrevet.

Hälsning (Rom 1:1-7)

 • När man läser de första 4 verserna så kretsar de omkring ett ämne. Vilket?
 • Vad sägs om evangeliet i dessa verser?
  • Det är Guds evangelium – Vad betyder det?
  • Gud har utlovat det – Urgamla löften uppfylls i honom
  • det är om hans Son
  • det är om Jesus Kristus-vårt Herre!
 • Hur blev det tydligt att Jesus Christus är Guds son? (v4)
 • Vad betyder att han är ”vårt Herre” för det troende?
 • V5: Vad blev Paulus’ uppdrag?
 • Tro och lydnad – hur kan det hänger ihop?  [Om jag verkligen är övertygat om en sak, då kommer jag att agera därefter. Blir det t.ex. en katastrofvarning, kommer jag att inrätta mig därefter. ]
 • Varifrån fick Paulus sitt uppdrag?
 • Hur blev han rustad för sitt uppdrag? (Nåd, och auktorität, ämbetet)
 • Hur kallar Paulus de troende 2 ggr i vv. 6,7? (kallade)
 • Vad är vi kallade till i v6?
 • Vem tillhörde vi innan vårt kallelse?
 • Vad säger Paulus mer om de troende?
  • Älskat av Gud
  • kallat av Gud
  • heliga
 • Vad är ”helig”? Vem var verkligen helig? [Jesus] Varför?

Längtan att besöka Rom (v8-15)

 •  Att det fanns kristna i Rom, var för Paulus en tacksägelseämne. Varför? (V8)
 • Utan att känna dem längtar Paulus att träffa dem. Varför? (v.11,12,13)
  • Vad betyder det att ”dela en andligt gåva”? (v. 11)
  • Hur kunde de tillsammans blir tröstade? (v.12)
  • Vad betyder ”skörda frukt”? (v13)
 • Hur hanterar Paulus sin stor längtan? (v 9,10)
 • Vilken skyldighet har Paulus i v. 14?
 • Varför har han den?
  • [Han fick ett uppdrag, Apg 26:15-18]
  • [Han visste den enda ”medicinen” som kunde rädda dem. Hes. 33:8-9]
 • Har vi samma skyldighet? Varför, varför inte?
 • Hur verkar Paulus hantera denna skyldighet? — Vad innebär det för oss?

Evangeliet – i ett nöttskal (v. 16,17)

 • v16: Varför skäms Paulus inte för evangeliet?
 • Varför skäms vi så ofta?
 • Vad är ”evangelium” enl. v. 16? – Det dras är ett ”likhetstecken” mellan ”evangeliet” och ”Guds kraft”
 • Vad innebär det, att evangeliet är ”Guds kraft”?
 • Vem frälser evangeliet? [var och en, de som tror] Om du tror, finns det andra krav? Kan det hända att du blir undantagen?
 • V17: Vad är ”rättfärdig”, ”rättfärdighet”? (enl. Bonniers ”Någon som gör det rätta”)
 • Hur ser vårt egen rättfärdighet ut gentemot a)min partner b)mina barn, c) gentemot Gud?
 • Räcker min egen rättfärdighet inför Gud? -> Ämnet belysas från v. 18-3:20

Om vi jämför vår egen rättfärdighet med en mantel. Våran mantel är trasigt och smutsigt. Att stå inför konungen i en sådan Mantel duger inte.  Nu få jag en annan mantel av konungen själv. Duger den?

 • Varifrån kommer den rättfärdigheten som uppenbaras i evangeliet?
 • Vad kan uttrycket ”av tro till tro” betyder?
 • I slutet av v. 17 nämns en som är rättfärdig och får leva. Varifrån fick han den rättfärdigheten?
 • Vad betyder ”leva”? Vad gäller för de som inte har denna rättfärdighet?

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

Varför frågestilen?

Många av de kurser som kommer att publiceras här är uppbyggda i frågestilen.

Frågor sätter våra tankar i rörelse: Vi funderar själva och försöker hitta svaren. Med hjälp av frågor vägleds deltagarna att söka efter vad Bibeln säger, inte (i första hand) vad du och jag eller gruppledaren tycker.  Frågorna ska leda till att de förstår texten bättre, själva kommer underfund med dess innebörd, samtidigt som de blir aktiva och delaktiga i det hela. Därmed sjunker Bibelns budskap djupare in och Guds Ande påverkar deltagarna på allvar.

Att den Helige Ande påverkar oss genom Ordet är det vi litar på. Det är alltså inte ledarens uppgift att se till att alla slutligen har samma åsikt om bibeltexten. Deltagarna kan tycka helt olika (och ibland ha helt fel) om bibeltexten. Ledarens uppgift är att med hjälp av frågor göra deltagarna uppmärksamma på vad själva bibeltexten säger,  och det räcker. Då kan det ibland bli så att det som Bibeln säger och det vi själva tycker är två helt skilda saker. Men detta behöver inte ledaren ta ställning till; det är Guds Andes sak.

Läser man Bibeln med människor som ännu inte är kristna, får man ibland höra argumentet att ”jag tror ju inte på Bibeln”. Detta behöver inte hindra bibelläsningen. Tvärtom kan vi verkligen uppmuntra till kritisk granskning av det vi säger – och samtidigt med hjälp av frågor utmana till att få fram bibeltextens innehåll och dess innebörd. Det är återigen den Helige Ande som genom Ordet överbevisar deltagarna.

Kurs till Romarbrevet – Inledning

Denna kurs går igenom Romarbrevet och används i en bibelgrupp med icke-kristna deltagare. Den är uppbyggd i frågestilen.

Du får gärna skriva ut den, använda den, dela den, förbättra den (var snäll då och skicka mig dina förslag). Den är ett ”work in progress”.

Bakgrund till Romarbrevet

Vanligtvis brukar vi läsa bibeltexten i sitt sammanhang. För att få fram lite bakgrundsinformation till Romarbrevet måste vi läsa olika ställen:

Rom 1:1-7

 • Vem är brevets avsändare (v1)
 • Vem är mottagare (v7)

Rom 15:22-28

 • När / i vilken situation skrev Paulus denna brev (v. 25)
 • Var han i fångenskap?

[För den som inte har läst Apostlagärningarna – han hade inte varit i Rom innan]

 • Hur kunde den församlingen i Rom har uppstått? (-> Apg 2:9-11, Pingstdagen)
 • Vet vi det säkert?