Kategoriarkiv: … med icke kristna

*Bibelkurser sammanfattas

Vi håller på att sammanfattar våran bibelkurs om Romarbrevet i ett fil som du sedan kan ladda ner här. De kommer att bli korrekturlästa och snygga, inte så som de ligger här.

Det är tänkt att ge ut de i två delar, del 1 Rom 1-8 och del 2 Rom 9-16. Vi kommer att publicera här ett kurs- och ett ledarhäfte, fritt att ladda ner och anpassa, även en tryckt variant för en grupp är planerat.

Tills del 1 är klart (förhoppningsvis till slutet av juni) kommer vi inte att lägga ut några kurser online. Men du kan använda de kurser vi lagt ut för att bilda dig en uppfattning om kursens stil.

Print Friendly, PDF & Email

#12 – Rom 8 (2) Hoppet om den kommande härligheten

Vägledning genom Romarbrevet.

 

Läs v. 18-25

V. 18 översätts mer noggrann såhär:

Jag hävdar att den här tidens lidanden är inte värda att jämföra med den härlighet …

Vad säger Paulus om den kommande härligheten? (v18)

Paulus riktar blicken på hela Skapelsen. Förklara vad det är för en händelse hela Skapelsen väntar på. (v 19, jfr Kol 3:4 Fil. 3:21, 1 Joh 3:2)

 

Hur ska skapelsens situation ändra sig då?

Nu: 

Då: 

Hur lider vi under förgängelsen? Ge några exempel.

 

Vad är det vi längtar efter vårt hopp?

 

Har vi redan fått en del av detta framtida arv här och nu? Vilken och hur?

 

Andens verk inom oss

Läs v. 26-30

Vad gör den Heliga Ande med och för oss i dessa verser?

V. 26: 

V. 27: 

Varför gör han detta? (v26)

 

V.28 har varit en stark stöd för många troende i svåra situationer. Hur växer denna övertygelse fram inom oss?

 

V 29/30 Vad är målet med allt Gud gör med oss?

Vilka steg nämn här i den troendes liv och vem ligger bakom dessa?

Mål (v29/30) 

Steg 1 (v30) 

Steg 2 (v30) 

Steg 3 (v30) 

Guds utvaldas lovsång V 31-39

Vilken absolut viktigaste hörnsten ger vårt tron liv fasta grund?

Hur har Gud bevisat detta?

När Gud redan då gav sitt dyraste, vad innebär det om Guds villjan att ge oss andra goda saker?

Om någon – kanske även vi själva, anklagar det frälsta, vad innebär det att Gud har frikänd oss?

Vad kan livets omständigheter, svåra situationer göra med vårt relation till Herren?

Print Friendly, PDF & Email

#05 – Rom 3:9-31 (Alla är syndare)

Vägledning genom Romarbrevet.

Alla är syndare (Rom 3:9-20)

vv. 9-20

 • v9: Paulus gör här en sammanfattning av det han gått in på i 1:18-3:8: Alla människogrupper är ”under syndens välde”. Judar och greker (som står för hedningar i allmänhet)
 • V10-18 går in på några bibelställen ur GT som bekräftar Guds förödande syn på människosläktet.
 • V10 – Finns det någon människa som är rättfärdig?
 • V11 – Finns det någon som av sig själv söker Gud? – Bibeln säger att vi inte gör det. Om vi söker Gud så är det Gud själv som drar oss (Joh 6:44)
 • Allt det som nämns i vv 12-18 gör inte varje människa jämt – ändå smutsar vi oss alltigenom ner genom att vi gör en hel del av detta. Ibland fattades bara tillfälle för att utöva de värsta synder.
 • Dessa verser är ingen komplett syndakatalog. Vill man komplettera den så kan man tillfoga de sexuella synder (som äktenskapsbrott, även i tankarna), dem synder som begås i kriegen (förgörelse av oskyldiga, valdtäkter osv), synder i familjelivet (otrohet, våld mot varandra, själsligt våld, oansvarighet), ordsynder som svordomar, förtal, lögn, – listan kan fortsättas oändligt långt – fylleri, droger, stolt, avund, otacksamhet…..
 • V19/20: Lagen gör tydligt att vi alla står med skuld inför Gud.

Resultatet är: Vi är alla helt förlorade inför Gud. Om Gud är någorlunda rättvis, måste han döma oss alla. Ett väldigt mörk bild av oss. Vi kan tycka precis likadant eller helt annorlunda, slutligen är endast avgörande hur Guds dom över oss ser ut.

Rättfärdighet från Gud (v.21-31)

 • V21 Varifrån kommer denna rättfärdighet?
 • Är den kopplat till ”Du måste, du ska, om….”, dvs. lagen?
 • V22 För vem är detta rättfärdighet?
 • V22/23 – Finns ingen skillnad? Mellan vem? (Judar, greker, men också mellan mig och mördaren)
 • V24: Hur får de som tror på Herren Jesus stå NU framför Gud?
 • V24: Vilket är våran ”förtjänst”, våran bidrag i detta?
 • V24: Varför kan vi står rättfärdiga?
 • V25: Vad var nådastolen för?
  • Vad låg i förbundsarken? (->Lagen, de stentavlorna med de 10 bud, som står Guds rättvisa krav mot oss människor)
  • Ovanpå arken, som locket, låg den så kallade nådastolen. Där utgjöts en gång om året ett offrets blod (->blod talar om död). Vad såg Gud uppifrån när han tittade bildligt talat ner på lagen?
  • Vad lär vi oss här? Vad är nådastolen en bild av?
 • Om vi förblir i detta bild: När nu Gud tittar på alla, som tror på Jesus, tänker på hans rättvisa krav mot oss, vad ser han då?
 • V25 Då, vid Israels tid, lämnad Gud Israels synder ostraffade pga hans tålamod – och medlet han använde pekar mot Jesus.
 • V26: Varför är Gud nu rättfärdig eller rättvis när han rättfärdigar alla som tror på Jesus? [Han har burit/betalat straffet, det vore orättvis att kräva dubbelbetalning]
 • Den som Gud förklarar rättfärdig, vad måste den göra själv?
 • Vilken roll spelar det vad andra tycker om den personen?
 • Kan Gud baka, tar tillbaka detta, eller kanske ångra sig?
 • Kan vi vara för dåliga för detta ”affär”? Varför (inte)?

Att blir rättfärdiggjord – det är GUD som förklara oss rättfärdig, och det händer inte i mina tankar eller känslor.

 • V27/28 – Kan vi berömma oss av något?
 • Om vi skulle kunna förtjäna oss frälsningen genom egna gärningar, så skulle vi tackar oss själva. Men nu har vi endast GUD att tacka.
 • V29/30 Jesus dog inte för ett enda folk, utan för hela mänskligheten. Och han frälser alla genom samma princip.
 • V30/31? Hur är det då med lagen? Sätter vi den ur funktion?
 • Varför bekräftar vi lagen? // Vad vore om lagen inte gällde, skulle då Jesu offer behövas?

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

Print Friendly, PDF & Email

#04 – Rom 2:17- 3:8 (Guds dom över de som har lagen)

Vägledning genom Romarbrevet.

 Guds dom över de som har lagen (Rom 2:17-29)

vv.17-20

 • Vem tilltalas i dessa verser? [Du!  dvs var och en av oss.]
 • Vem menas i förstahand här med ”Du” (v17)
  • De andra kännetecken fr.o.m. v18 kan även syftar på var och en av oss, åtminstone v. 18. Så även om dessa stycke främst beskriver Gud dom över judarna, så har den ändå betydelse för oss.
 • Vad tro de om sig själva, i förhållande till de som inte har lagen (v. 19/20)
 • V21..22 Men vad är deras främsta problem egentligen? [De känner väl till lagen, rätt eller fel, lägger det på andra, men efterlever det inte själva]
 • Verkar de se det?
 • Det nämns ett par exempel här- hur kan man göra så?
 • Vad är följden av att man predikar Guds lagar, men inte efterlever dem? v. 23/24
 • Hur är det nu – måste man vara fullkomlig för att kunna undervisa andra i Bibeln? Begrunda !
 • Vad menas med oomskuren i v25?
 • Vad är det som egentligen räknas inför Gud – omskärelse av kroppen eller av hjärtat?
 • Vad är hjärtats omskärelse V29? -> se v. 26
 • Hur kan hjärtats omskärelse endast ske? V 29
 • Vad menas med bokstav? (se v 27)
 • Kan bokstav likställas här med Guds Ord/Bibeln? (-> 1Petr 1:23)

Gud är sann (Rom 3:1-8)

 • Vad är judarnas företräde? (v2)
 • Trodde de på det som anförtroddes dem? (V3)
 • Betyder deras otro att de gör Guds förbund om intet? Varför inte? (v4)
 • När frågan uppstår om Gud eller människor har rätt – vad är då ledtråden? (v4).
  • V 4 kan uppfattas som en mycket mörk omdöme om oss människor, men samtidigt är det en otroligt trygghet att kunna verkligen och absolut förlita sig under alla omständigheter på Guds löften.
 • Om våra fel låter Guds rättfärdighet skina ännu mer, borde han då inte ha en överseende med det? V5/6? Varför inte?
 • Återigen – vad är Paulus svar till de som säger – låt oss fortsätta synda, då framstår Guds nåd ännu större?

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

Print Friendly, PDF & Email

#02 – Rom 1:18ff (Dom över hedningarna)

Vägledning genom Romarbrevet.

Guds dom över hedningarna (V18-32)

(kort repetition av v. 16/17)

V18 kan uppfattas som en sammanfattning eller rubrik över det som följer.

 • Hur har Gud uppenbarat sig för alla människor oavsett religion? (v 19-21).
 • Hur blev människans reaktion (i allmänhet) v 21
 • I denna reaktion är stegvis. Vilka steg finns?
 • Hur ser människan sig själva – och hur bedömer Gud hon (v22)
 • Vari bestod deras dumhet (v23)
 • Verserna 21-23 är människans reaktion på Guds uppenbarelse i skapelsen. Hur reagerar Gud på detta? v.24
 • V 24 måste läsas noga – gav Gud de uppdrag eller ens tilllåtelse att ”följa sina begär” eller vad gjorde Gud nu?
  • Begär hade vi redan innan, men Gud utelämnade oss då inte. Han skyddade oss för våra värsta begär. Efter vi har förkastat honom, tog han bort den skydd. Vill man inte ha Gud, få man leva utan (en del) av hans skydd.
 • V25 – Vilka paralleller finns till idag?
  • Tittar man med öppet sinne på skapelsen vittnar den om en skaparens genie. Istället väljer man att tro på (o)sannolikhetens Gud gånger med tid. Man har bytt ut Guds sanning mot lögnen.
  • Också vi idag dyrka hellre det skapade (vårt egen eller nån annans förmåga, makt, skönhet osv) istället för den Skaparen.

⇒ Lägg märke till: vi tjänar alltid någon/något, är aldrig fri. v. 25. Antingen det skapade eller skaparen. Man kan fråga sig vilket är bättre.

 • Varför låter Gud människorna i v. 26/27 utöva homosexualitet.
 • Hur bedömer Gud den? (v.27)

⇒Att människor blev ”utlämnade” att praktisera homosexualitet anses snarare som ett dom över dem än en ”frigörelse. Konsekvenserna av detta ”förvillelse” fick människor ta som ”straff” (v. 26-27). Vi kan tänka på homosexualitetens negativa följder (t.ex. 3ggr högre självmordsbenägenhet, psykisk ohälsa, könssjukdomar osv.)

⇒Efter att Paulus särskilt lyft fram homosexualitet som ett gudsdom fortsätter beskrivningen om framskridandet av ondskan.

 • Finns allt som beskrivs i v. 29-31 samtidigt hos en enda människa / dig?
 • Vilka av dessa karaktärsdrag som nämns här har du ibland/ofta upptäckt hos dig själva? (Besvaras bara för sig själv)
 • Vilka relationer drabbas mest av det som nämns här?
 • Vad gör dessa karaktärsdrag med våra medmänskliga relationer?
 • När man beter sig på det här sättet, vad är man mycket väl medveten om (v. 32)
 • Varför samtycker man ändå att andra gör likadant? (v. 32)
 • Varför beter man sig så fast man vet om konsekvenserna?

Sammanfattning

Man ser en tydligt trend:

Man väljer att inte acceptera Gud (v21)
. ⇓ ⇓
Man förblindas, hjärtat förmörkas
. ⇓ ⇓
Man ersätter Guds härlighet genom skapelser
. ⇓ ⇓
Gud utlämna dem
. ⇓ ⇓
Man byter från sanning till lögn,
tjänar o. dyrka det skapade
Homosexualitet → dess konsekvenser som straff
Alla relationer och karaktärsdrag påverkat av synden.
. ⇓ ⇓
Man sprider ondskan vidare

 

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

Print Friendly, PDF & Email

#03 – Rom 2:1-16 (Dom över de ”goda människor”)

Vägledning genom Romarbrevet.

Guds dom över de ”goda” och civiliserade människor (Rom 2:1-16)

V1

 • Vilket ord kännetecknar denna människorgrupp? Nämns 4 ggr. i v1 [döma]
 • Vad krävs för att kunna  döma en människa, eller hans handlingar?  [Man skiljer mellan rätt och fel och värdera hennes handlingar utifrån detta]
 • Varför fördömer jag mig själv när jag dömer en annan?
  [i och med att jag säger att en sak är fel, är det lika fel för mig att göra detta]
 • Vad menas med att de ”handlar ju på samma sätt” (Syftar det på hur mycket ont en handling är eller på dess karaktär?)
 • V2 – Varför är då Guds dom med rätta mot dem?
 • V3 – I 1:17 läste vi om en rättfärdighet från Gud som ger liv. Vad är det för en slags rättfärdighet de människor här har? [Själv- eller egenrättfärdighet]
 • Varför håller den inte?
 • Nämn gärna ett par exempel på hur vi ofta själv dömer andra människor, och gör själv på samma sätt.
 • V4 – Hur visar man sin förakt mot Guds godhet/talamod?
  [man tro att man är bättre än andra (den som man dömer) och behöver inte omvändelse. ]
 • Hur är Gud mot dessa människor?
 • V5 – Hur räknas det hos Gud att avvisa Hans försök att leda oss till omvändelse? [att samla på sig vrede till domens dag]

[Kort sammanfattat: Detta stycke handlar om inte frälsta människor. Men jag använder det inkluderande ”vi”. Vi drister oss att döma andra människor, men gör undantag för oss själv – antingen medvetet, eller vi är blinda över oss själva. Genom detta beviser vi att vi klart VET vad som är rätt, och fel – ändå gör vi själv det som är fel, kanske bara i mindre utsträckning.
Genom att vi dömer andra menar vi att vi är bättre, att vi slipper Guds dom. Men motsatsen är fallet. Den som gör fel och kanske vet inte bättre, har mindre ansvar än den som vet bättre.
Genom att vi dessutom menar att vi inte behöver nån omvändelse, att kanske tillskriver allt det goda vi har vårt egen(-)rättfärdighet, genom detta föraktar vi Guds ansträngningar att leda oss till omvändelse. Detta ökar bara vårt skuld gentemot Gud. Han ska säkert ge oss efter våra gärningar.
]

V6-8

 • Vad sägs om Guds dom (v6?)
  [Domen är efter sina gärningar, inte efter någon annans, inte efter samhällets dåliga påverkan osv. Det är mina egna gärningar som jag själv är ansvarig för]
 • Om man läser v7 noga – hur många goda gärningar krävs för att få evigt liv?
 • Blir vi då frälsta genom goda gärningar?
 • Vad är ”det goda” i v7? Det finns 2 möjligheter som förklagring:
  1) → Joh 6:28,29 [att tro på Jesus]
  2) Dessa handlingar som nämns här i v7 är dem en förutsättning för att bli frälst eller en resultat? [Det är en resultat att man blev frälst och däremed visar man livets tecken.]
 • V. 8 – Vad kännetecknar de som drabbas av domen?
 • Vem söker INTE sitt eget?

Lagen och samvete

 • I v9-10 upprepas samma tankegång igen, med en annan framtoning. Vad är ”det onda”?
 • Varför ”främst över juden”? (Sammanhanget visar att den som vet vad som är rätt och fel är skuldigt att handla därefter, se v. 1)
 • V11 – Hur möter denna vers tanken att kunde se mellan fingrarna när det gäller sitt eget folk?
 • V12 kan anses lite som en sammanfattning av det som nu följer.  Blir det nån undantag för de som inte har lagen? Eller för de som har lagen?  [Vi människor vill ju gärna allt tillgodoräka oss som förmildrande omständigheter, varken vi har lagen eller inte]
 • V13 – Varför blir de som har lagen dömda? [Det räcker inte med att ha/höra lagen, utan man mäste göra den]
 • Hur många människor kommer att bli förklarat rättfärdig för att de håller lagen? [Säger detta vers inget om, men vi får veta längre fram att det är ingen]
 • V14-15 – Men hur är det då med hedningar, de som inte har lagen – hur vet de vad som är rätt och fel?
 • Att det överhuvudtaget finns ett samvete, vad vittnar detta om?
 • V16 Vad är det som ska visa sig på domedagen? Vad syftar ”Det” till?  [V. 12 första del kanske?]
 • Hjälper det att döljer något inför Gud/människor inför domedagen?

[Mötet avslutas här]


 

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

Print Friendly, PDF & Email

#01 – Rom 1:1-17 (Inledning)

Vägledning genom Romarbrevet.

Hälsning (Rom 1:1-7)

 • När man läser de första 4 verserna så kretsar de omkring ett ämne. Vilket?
 • Vad sägs om evangeliet i dessa verser?
  • Det är Guds evangelium – Vad betyder det?
  • Gud har utlovat det – Urgamla löften uppfylls i honom
  • det är om hans Son
  • det är om Jesus Kristus-vårt Herre!
 • Hur blev det tydligt att Jesus Christus är Guds son? (v4)
 • Vad betyder att han är ”vårt Herre” för det troende?
 • V5: Vad blev Paulus’ uppdrag?
 • Tro och lydnad – hur kan det hänger ihop?  [Om jag verkligen är övertygat om en sak, då kommer jag att agera därefter. Blir det t.ex. en katastrofvarning, kommer jag att inrätta mig därefter. ]
 • Varifrån fick Paulus sitt uppdrag?
 • Hur blev han rustad för sitt uppdrag? (Nåd, och auktorität, ämbetet)
 • Hur kallar Paulus de troende 2 ggr i vv. 6,7? (kallade)
 • Vad är vi kallade till i v6?
 • Vem tillhörde vi innan vårt kallelse?
 • Vad säger Paulus mer om de troende?
  • Älskat av Gud
  • kallat av Gud
  • heliga
 • Vad är ”helig”? Vem var verkligen helig? [Jesus] Varför?

Längtan att besöka Rom (v8-15)

 •  Att det fanns kristna i Rom, var för Paulus en tacksägelseämne. Varför? (V8)
 • Utan att känna dem längtar Paulus att träffa dem. Varför? (v.11,12,13)
  • Vad betyder det att ”dela en andligt gåva”? (v. 11)
  • Hur kunde de tillsammans blir tröstade? (v.12)
  • Vad betyder ”skörda frukt”? (v13)
 • Hur hanterar Paulus sin stor längtan? (v 9,10)
 • Vilken skyldighet har Paulus i v. 14?
 • Varför har han den?
  • [Han fick ett uppdrag, Apg 26:15-18]
  • [Han visste den enda ”medicinen” som kunde rädda dem. Hes. 33:8-9]
 • Har vi samma skyldighet? Varför, varför inte?
 • Hur verkar Paulus hantera denna skyldighet? — Vad innebär det för oss?

Evangeliet – i ett nöttskal (v. 16,17)

 • v16: Varför skäms Paulus inte för evangeliet?
 • Varför skäms vi så ofta?
 • Vad är ”evangelium” enl. v. 16? – Det dras är ett ”likhetstecken” mellan ”evangeliet” och ”Guds kraft”
 • Vad innebär det, att evangeliet är ”Guds kraft”?
 • Vem frälser evangeliet? [var och en, de som tror] Om du tror, finns det andra krav? Kan det hända att du blir undantagen?
 • V17: Vad är ”rättfärdig”, ”rättfärdighet”? (enl. Bonniers ”Någon som gör det rätta”)
 • Hur ser vårt egen rättfärdighet ut gentemot a)min partner b)mina barn, c) gentemot Gud?
 • Räcker min egen rättfärdighet inför Gud? -> Ämnet belysas från v. 18-3:20

Om vi jämför vår egen rättfärdighet med en mantel. Våran mantel är trasigt och smutsigt. Att stå inför konungen i en sådan Mantel duger inte.  Nu få jag en annan mantel av konungen själv. Duger den?

 • Varifrån kommer den rättfärdigheten som uppenbaras i evangeliet?
 • Vad kan uttrycket ”av tro till tro” betyder?
 • I slutet av v. 17 nämns en som är rättfärdig och får leva. Varifrån fick han den rättfärdigheten?
 • Vad betyder ”leva”? Vad gäller för de som inte har denna rättfärdighet?

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

Print Friendly, PDF & Email

Kurs till Romarbrevet – Inledning

Denna kurs går igenom Romarbrevet och används i en bibelgrupp med icke-kristna deltagare. Den är uppbyggd i frågestilen.

Du får gärna skriva ut den, använda den, dela den, förbättra den (var snäll då och skicka mig dina förslag). Den är ett ”work in progress”.

Bakgrund till Romarbrevet

Vanligtvis brukar vi läsa bibeltexten i sitt sammanhang. För att få fram lite bakgrundsinformation till Romarbrevet måste vi läsa olika ställen:

Rom 1:1-7

 • Vem är brevets avsändare (v1)
 • Vem är mottagare (v7)

Rom 15:22-28

 • När / i vilken situation skrev Paulus denna brev (v. 25)
 • Var han i fångenskap?

[För den som inte har läst Apostlagärningarna – han hade inte varit i Rom innan]

 • Hur kunde den församlingen i Rom har uppstått? (-> Apg 2:9-11, Pingstdagen)
 • Vet vi det säkert?

 

Print Friendly, PDF & Email