Kategoriarkiv: Uncategorized

*Bibelkurser sammanfattas

Vi håller på att sammanfattar våran bibelkurs om Romarbrevet i ett fil som du sedan kan ladda ner här. De kommer att bli korrekturlästa och snygga, inte så som de ligger här.

Det är tänkt att ge ut de i två delar, del 1 Rom 1-8 och del 2 Rom 9-16. Vi kommer att publicera här ett kurs- och ett ledarhäfte, fritt att ladda ner och anpassa, även en tryckt variant för en grupp är planerat.

Tills del 1 är klart (förhoppningsvis till slutet av juni) kommer vi inte att lägga ut några kurser online. Men du kan använda de kurser vi lagt ut för att bilda dig en uppfattning om kursens stil.

Print Friendly, PDF & Email

#12 – Rom 8 (2) Hoppet om den kommande härligheten

Vägledning genom Romarbrevet.

 

Läs v. 18-25

V. 18 översätts mer noggrann såhär:

Jag hävdar att den här tidens lidanden är inte värda att jämföra med den härlighet …

Vad säger Paulus om den kommande härligheten? (v18)

Paulus riktar blicken på hela Skapelsen. Förklara vad det är för en händelse hela Skapelsen väntar på. (v 19, jfr Kol 3:4 Fil. 3:21, 1 Joh 3:2)

 

Hur ska skapelsens situation ändra sig då?

Nu: 

Då: 

Hur lider vi under förgängelsen? Ge några exempel.

 

Vad är det vi längtar efter vårt hopp?

 

Har vi redan fått en del av detta framtida arv här och nu? Vilken och hur?

 

Andens verk inom oss

Läs v. 26-30

Vad gör den Heliga Ande med och för oss i dessa verser?

V. 26: 

V. 27: 

Varför gör han detta? (v26)

 

V.28 har varit en stark stöd för många troende i svåra situationer. Hur växer denna övertygelse fram inom oss?

 

V 29/30 Vad är målet med allt Gud gör med oss?

Vilka steg nämn här i den troendes liv och vem ligger bakom dessa?

Mål (v29/30) 

Steg 1 (v30) 

Steg 2 (v30) 

Steg 3 (v30) 

Guds utvaldas lovsång V 31-39

Vilken absolut viktigaste hörnsten ger vårt tron liv fasta grund?

Hur har Gud bevisat detta?

När Gud redan då gav sitt dyraste, vad innebär det om Guds villjan att ge oss andra goda saker?

Om någon – kanske även vi själva, anklagar det frälsta, vad innebär det att Gud har frikänd oss?

Vad kan livets omständigheter, svåra situationer göra med vårt relation till Herren?

Print Friendly, PDF & Email

Varför frågestilen?

Många av de kurser som kommer att publiceras här är uppbyggda i frågestilen.

Frågor sätter våra tankar i rörelse: Vi funderar själva och försöker hitta svaren. Med hjälp av frågor vägleds deltagarna att söka efter vad Bibeln säger, inte (i första hand) vad du och jag eller gruppledaren tycker.  Frågorna ska leda till att de förstår texten bättre, själva kommer underfund med dess innebörd, samtidigt som de blir aktiva och delaktiga i det hela. Därmed sjunker Bibelns budskap djupare in och Guds Ande påverkar deltagarna på allvar.

Att den Helige Ande påverkar oss genom Ordet är det vi litar på. Det är alltså inte ledarens uppgift att se till att alla slutligen har samma åsikt om bibeltexten. Deltagarna kan tycka helt olika (och ibland ha helt fel) om bibeltexten. Ledarens uppgift är att med hjälp av frågor göra deltagarna uppmärksamma på vad själva bibeltexten säger,  och det räcker. Då kan det ibland bli så att det som Bibeln säger och det vi själva tycker är två helt skilda saker. Men detta behöver inte ledaren ta ställning till; det är Guds Andes sak.

Läser man Bibeln med människor som ännu inte är kristna, får man ibland höra argumentet att ”jag tror ju inte på Bibeln”. Detta behöver inte hindra bibelläsningen. Tvärtom kan vi verkligen uppmuntra till kritisk granskning av det vi säger – och samtidigt med hjälp av frågor utmana till att få fram bibeltextens innehåll och dess innebörd. Det är återigen den Helige Ande som genom Ordet överbevisar deltagarna.

Print Friendly, PDF & Email