Etikettarkiv: syndens lag

#12 – Rom 8 (2) Hoppet om den kommande härligheten

Vägledning genom Romarbrevet.

 

Läs v. 18-25

V. 18 översätts mer noggrann såhär:

Jag hävdar att den här tidens lidanden är inte värda att jämföra med den härlighet …

Vad säger Paulus om den kommande härligheten? (v18)

Paulus riktar blicken på hela Skapelsen. Förklara vad det är för en händelse hela Skapelsen väntar på. (v 19, jfr Kol 3:4 Fil. 3:21, 1 Joh 3:2)

 

Hur ska skapelsens situation ändra sig då?

Nu: 

Då: 

Hur lider vi under förgängelsen? Ge några exempel.

 

Vad är det vi längtar efter vårt hopp?

 

Har vi redan fått en del av detta framtida arv här och nu? Vilken och hur?

 

Andens verk inom oss

Läs v. 26-30

Vad gör den Heliga Ande med och för oss i dessa verser?

V. 26: 

V. 27: 

Varför gör han detta? (v26)

 

V.28 har varit en stark stöd för många troende i svåra situationer. Hur växer denna övertygelse fram inom oss?

 

V 29/30 Vad är målet med allt Gud gör med oss?

Vilka steg nämn här i den troendes liv och vem ligger bakom dessa?

Mål (v29/30) 

Steg 1 (v30) 

Steg 2 (v30) 

Steg 3 (v30) 

Guds utvaldas lovsång V 31-39

Vilken absolut viktigaste hörnsten ger vårt tron liv fasta grund?

Hur har Gud bevisat detta?

När Gud redan då gav sitt dyraste, vad innebär det om Guds villjan att ge oss andra goda saker?

Om någon – kanske även vi själva, anklagar det frälsta, vad innebär det att Gud har frikänd oss?

Vad kan livets omständigheter, svåra situationer göra med vårt relation till Herren?

#11 – Rom 8 (1): Det nya livet

Vägledning genom Romarbrevet.

Sammanhang

Kapitel 7 avslutade med den utrop ”Jag arma människa” när man som kristen upptäcker att man inte genom att anstränga sig (=håller sig till lagen) kan låta bli att synda. Kanske man har provat varenda knep för att hålla sig borta från synden.

Vi förstått att vi har två motstridiga naturer inom oss, köttet och Anden. Å ena sidan vill vi göra det som Gud vill (Anden), men köttet tjänar synden.

Slutligen kommer man fram till att fråga ”VEM kan frälsa mig ur detta.” Svaret är ”Jesus Kristus” (7:25).

 • V1. För vem gäller det att ”det finns ingen fördömelse”?
 • Hur kommer man in ”i Kristus”?
 • V2. Vad menas här med ”lag”?
 • För att förstå de olika ”lagar” i v2:
  • Läs 7:23 Vem syftar vårt gamla människa (som jag endast hade när jag var ofrälst) alltid att tillfredsställa först?
  • Om vi blir ledda av Guds Ande, vårt leder detta alltid till?
  • Vad är alltså syndens lag, och vad Andens lag? (Syndens lag är att jag måste synda)
 • Vad betyder det nu att jag är fri från syndens lag? Olika förslag nedan:
  (  ) Att jag aldrig synda mer
  (  ) Att synden inte längre har några dåliga konsekvenser för mig (döden)
  (  ) Att jag inte längre måste synda
 • v3 Att uppfylla Guds rättvisa krav (lagens krav), lyckas vi med det genom lagen eller andra religiösa ansträngningar?
 • Synderna som vi gjorde (gärnings- och tankesynder), förlåter oss Gud genom hans son. Vad gjorde han med synden, vårt upproriska natur som endast kan synda?
 • V 4. Hur funkar det du att verkligen uppfylla lagens krav, dvs. Guds rättvisa krav?
 • Om vi lever efter Anden, dvs. efter det som den Heliga Ande, Gud själv, vill åstadkomma i oss – hur kommer troligen resultatet att se ut:
  1. Det blir mindre än lagen kräver, vi räcker inte dit
  2. Det blir mer än lagen kräver, vi drivs av Anden och kärlek till vårt Herre.

Köttets natur – motsats till Andens natur

 • V 5: Två ggr. nämns här en regel:  om man lever efter nåt leder det till att man tänker på det. Vad betyder ”lever efter” i praktiken?
 • V6-8 Viktigt är att kunna urskilja dessa två naturer inom oss. Vilka kännetecknen nämner Paulus för dessa två naturer?

Att leva i Anden

 • v9: Den som är frälst, nyfödd, han har en annan, ny natur. Vad gäller vär varenda troende?
 • v 10: Hur kallas den Helige Ande i v9? Vem bor också inom oss?
 • Om så är fallet, vad ryms då i inom oss, även om våra kroppar är kännetecknat av döden?
 • V11 Vad gjorde denna Ande – Kristi eller Guds Ande med Kristus?
 • Vad är denna Ande inom oss en garanti för?

Slutsatser

 • v 12-13: Måste vi följa vårt onda natur?
 • Varför sägs i v13 att vi ska döda ”kroppens gärningar”? Varför just ”kroppen”?
 • Hur kan man genom Anden döda dessa gärningar?
 • Vad är resultatet av att ge efter sina onda begär?
 • Hur kan man ”genom Anden döda kroppens gärningar”? Vad betyder det?
 • Vad är resultatet av att följa Anden?
 • V14 Om man nu drivs verkligen av Guds Ande, vad är man då?
 • V15 Vad gäller egentligen för alla sanna kristna?
 • Hur uttrycker sig barnaskapets ande? [Abba är ett förtrogen uttryck liksom ”pappa”]
 • V16 Hur vet vi att vi är Guds barn?
 • V17 Om man är någons barn, vad innebär det vanligtvis?
 • Vad innebär det när vi blev Guds barn, medlemmar i Guds familj?
 • Vilka två saker tar Paulus för given att vi delar med Kristus?

Vad blir arvet då? – En del av arvet tar Paulus i nästa stycket.