Etikettarkiv: dop

#10 – Rom 7: Lagen. Eller: Jag syndar ju fortfarande som troende…

Vägledning genom Romarbrevet.

Sammanhang

Paulus tar upp temat som han antydde i kap 6:14

Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden.

Man kan se hela kapitlet som en förklaring av denna sanning. Hela denna konflikten att jag syndar, fast jag inte vill (7:7ff), innesluts ju i detta korta vers. Även att vi i dopet har dött med Kristus påverkar vårt relation till lagen. Men vi tar det som vanligt steg för steg.

Lagen gäller inte för döda (v 1-6)

 • Vilken allmän regel gäller för alla döda människor? (v1)
 • Om man nu tar ett äktenskap som exempel (v 3)
  • Vad är det att tar en ny partner medan den första lever?
  • Vad är samma sak när den första har dött?
  • Varför blir samma sak olika när döden träder in?
 • Om vi nu tar parallelen till den troende (v 4):
  • Vad händer med lagen, Guds rättvisa krav mot oss, när vi har dött i Kristus?
  • I vilken ny relation har vi trädd in?
 • Kan vi leva ett mer heligt liv om vi ålägger oss en massa föreskrifter? (v 5-7)
  • Varför inte?
  • Hur levde vi innan vår omvändelse?
 • Vad har hänt med Guds rättvisa krav på oss efter omvändelsen/dopet?
 • Vad är ”bokstavens gamla tjänst”?
 • Kan vi här förstå vad ”Andens nya tjänst” är?  [Lägg på minnet, förklaras snart]

Lagen blottlägger mitt sanna jag (v 7ff)

 •  Är det något fel (eller Paulus säger t.o.m. synd) på lagen att den framkallar begär inom mig? V7
 • Vad hade jag inte vetat om vi inte försökte hålla lagen? (Vad begär är)
 • Syns begäret på vårt utsidan, ser människor detta?

När det sägs att synden är död utan lagen så kan man tänka sig synden som dett sovande hund. Den finns hela tiden, men när den väcks till liv (genom budordet) ser man hundens riktiga natur.

 • Vilken process sätts igång hos oss när vi får ett bud? (v8)
  • Vad menas med ”förr levde…” V 9
  • Vårt ligger problemet, att något rent och heligt framkallar synden i oss?
 • Kan det då ända finnas ett bra syfte med lagen? Vad är det då? V13

Lagen är ingen hjälp i att leva heligt (v 14ff)

Paulus växlar nu från dåtid till nutid. Han beskriver den erfarenhet att vi har inom oss två naturer – en köttsligt natur och en andligt.

 • V14: Vi förstår att Lagen vänder sig till våra andliga önskemål, att behaga Gud, vilket är bra. Samtidigt känns det ibland som om vi är syndens slavar, tvungna att göra vissa synder.
 • V15. Har vi upplevd nåt liknande? Är vi då schizofrena?
  • Det verka finnas två naturer inom oss.
 • V16 Vad gör vårt förstånd om den ”inte vill”?
 • V17 Men vad är det då som gör synden inom mig?
 • Vad är ”kött” i V18?

Att förstå v18 är av största vikt. Det befriar oss från att någonsin förvänta något gott från vårt gamla natur. Den befriar från all besvikelse, när vi inte hittar något gott i den, den befriar oss från att bara kretsar om sitt eget jag. Om vi bara ser på oss själva blir det inga framsteg, bara bakslag. Någon har sagt att vi för varje blick vi kastar på oss själva ska kasta tio blickar på Jesus.

 • Vad är sammanfattningen av v 19-23 med egna ord?
 • Under denna börda kan man så tyngas ner att man med Paulus vill utropa ”Jag arma människa”. Hur kan jag blir räddat? Vem är då svaret?
 • Situationen sammanfattas  v 25. Men lösningen kommer först i kap 8. ”Andens nya lag”

Det har ofta påpekats att det i dessa verser dycker utåliga gånger upp orden ”jag”, ”mig”, ”min/mitt/mina” . Blicken kretsar endast om det egna tillståndet. V25 markerar en vändpunkt.
Erfarenheter som Paulus delar i detta kapitel är mycket ödmjukande när man begriper hur syndigt man verkligen är. Men man kan även fastna där och endast ser på sig själva, då är man fast i en ond cirkel och känner ganska lika som Paulus det uttrycker i v 24. Tack och lov finns hjälp i Jesus Kristus.