#09 – Rom 6: Ska vi fortsätta synda

Vägledning genom Romarbrevet.

 • V2 Om nu Kristus dog för våra synder, vi fick förlåtelse att behöva anstränga oss själva, leder detta inte till ett syndigt livsstil? Varför ska vi inte fortsätta synda?

För att förstå följande kapitlen bättre kan det vara till hjälp att förstå skillnaden mellan vårt ställning eller position och vårt livsförvandling.  Vårt ställning är det som vi är i Kristus. (t.ex. rättfärdiggjorda, fläckfria, hur Gud ser på oss avseend vårt frälsning). Livsförvandling är det dagliga livet. Nåden har gett oss ställningen och nåden lär oss att leva enligt vårt ställning. Man kan kalllar det helgelse. Vårt ställning är fullkommlig eftersom Gud ser oss i Kristus. Vårt liv skall mer och mer motsvara vårt ställning. Att vårt liv fullständigt motsvarar vårt ställning kommer aldrig att hända här på jorden (1 Joh 1:8), först när vi möter vårt frälsare i himlen (1 Joh 3:2), men under tiden här på jorden ska vi bli mer och mer lika Jesus.

V3-11 Vi kan inte, eftersom vi blev ett med Kristus.

 • Varför skulle vi ha dött bort synden? (v3)
 • Vad är dopet en bild av enl. v. 4?
  Genom vilka tydliga handlingar i dopet symboliseras dessa två sidor, om dopet nu utförs enligt bibelns mönster.
 • I v5 nämns att vi är ”förenade med Kristus”. I vilka två saker gäller det (som dopet också är en bild av)?  [Detta vers kan anses som en slags rubrik över de nästa verserna. De nästa verserna tar upp och förklara först versens första del (död) och sedan versens andra del]
 • Är detta ställning eller liv?
 • Vad är ”vårt gamla människa” eller ”syndens kropp”? (v6)
 • Hur ser Gud på ”vårt gamla människa”?
 • Vilka befriande frukter uppstår ur att vårt gamla människa, syndens kropp är död? (v6 o. 7)
 • Om vi tar nu det andra delen i dopens symbolik: I v. 4 nämn ett tydligt syfte, eller nodvändigt följd varför vi är begravda. Vilken? [Att vi skall leva det nya livet]
 • Denna följd återupptas i v 8: Vad är följden av att vi är förenade men honom i uppståndelsen?  [det eviga livet]
 • I vilket avseende var hans död en död från synden?
  • Vad hade Jesu död med synden å göra?
  • Vilken påverkan hade då alltså synden på honom?
  • Eftersom Han har burit vårt syndens straff, så är den kvitt. Synden kommer att aldrig döda Jesus igen.
  • Detta tillräknas ockå oss.
 • För vem lever Kristus det nya livet, och vi med honom?
 • Slutsatsen: Hur skall vi se på oss?
 • I dessa verser betonas väldigt mycket vårt inställning:
  v3: ”eller vet ni inte”
  v6: ”Vi vet att vår gamla människa har blivt korstfäst”
  v8: ”så tro vi att vi ska leva”
  v11: ”så skall också ni se på er själva”
  Vilken påverkan har dessa tankar på vårt liv?
 • När vi ser på dessa verser som helhet – vad är Guds omdöme över vårt gamla människa?

För leva ett helgat liv är absolut det första steg att vi helhjärtat instämmer och försanthåller Guds omdöme över vårt gamla jag.

Bredvid dessa huvudtankar lite bitankar om dopet:

 • Paulus utgår från att den troende det döpt.
 • Om dopet utförs genom nersänkning i vattnet blir bakomliggande symboliken synligt:
  • Sänka ner -> begravning
  • Uppstår ur vattnet -> Jesu uppståndelse

V 12-14 Vi behöver inte

 • V12 Varför ska synden inte längre härska?
 • Finns det fortfarande ”begär” efter vi har blivit kristna?
 • V13 Gud vil ha vårt medarbete. Han kan och vill helga oss, men han ska inte göra det om vi inte vill själva. Vad blir vi uppmanade till att verkligen ”göra” nu – helt medvetet?
 • V14 Vad nämns här för en andra anledning för att synden inte skall vara herre?
 • Vad har lagen med detta att göra? (→Rom 7:7ff)
 • ”Kan” man allt det där på en gång?

V 15-19 Blir inte syndens slavar igen

 • v15 Få vi drar slutsatsen att eftersom vi inte står under lagen så är det fritt fram att synda?
 • V16 Varför inte? ”gör er till slavar och lyder” kan lite mer ordagrant översättas som: ”vem ni framställer er som slaver till lydnad”. Jämför det med att du söker anställning. Du erbjuder din arbetskraft till anställning. Och då blir du anställt.
  • Vad händer när vi erbjuder oss som slavar?
  • Vart leder det att blir syndens slav?
  • Varför är det då viktigt vems slavar vi vill blir?
  • Vad är då den ”naturliga” slutsatsen av en kristen?
 • V17/18 Vad är det ”naturliga” valet, vad en sann kristen önskar av hela sitt hjärta?
 • Varför använder Paulus det bild ”rättfärdighetens slavtjänst”. Vad vill är huvudpoängen med det?

V 20-23: Gör inte det, det blir bara katastrof

 • v20 Var vi rättfärdiga när vi tjänade synden?
 • v21 Vad är frukt/ resultat av att vara syndens slav?
 • Blir vi glad över syndens frukter i våra liv?
 • Vart leder syndens frukter?
 • V22: Vad är frukten av att följer Gud, lyder Gud, vara hans slav?
 • ”Befriat från synden” … vad betyder det? Syndar vi inte mer som kristna?
 • V23: Riktigt bra kärnfult kort sammanfattning. Vad innebär ”döden”?
 • Även om vi uppmanas att ställa oss fram till rättfärdighetens slavar – vem har vi det eviga livet att tacka för?

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *