#02 – Rom 1:18ff (Dom över hedningarna)

Vägledning genom Romarbrevet.

Guds dom över hedningarna (V18-32)

(kort repetition av v. 16/17)

V18 kan uppfattas som en sammanfattning eller rubrik över det som följer.

 • Hur har Gud uppenbarat sig för alla människor oavsett religion? (v 19-21).
 • Hur blev människans reaktion (i allmänhet) v 21
 • I denna reaktion är stegvis. Vilka steg finns?
 • Hur ser människan sig själva – och hur bedömer Gud hon (v22)
 • Vari bestod deras dumhet (v23)
 • Verserna 21-23 är människans reaktion på Guds uppenbarelse i skapelsen. Hur reagerar Gud på detta? v.24
 • V 24 måste läsas noga – gav Gud de uppdrag eller ens tilllåtelse att ”följa sina begär” eller vad gjorde Gud nu?
  • Begär hade vi redan innan, men Gud utelämnade oss då inte. Han skyddade oss för våra värsta begär. Efter vi har förkastat honom, tog han bort den skydd. Vill man inte ha Gud, få man leva utan (en del) av hans skydd.
 • V25 – Vilka paralleller finns till idag?
  • Tittar man med öppet sinne på skapelsen vittnar den om en skaparens genie. Istället väljer man att tro på (o)sannolikhetens Gud gånger med tid. Man har bytt ut Guds sanning mot lögnen.
  • Också vi idag dyrka hellre det skapade (vårt egen eller nån annans förmåga, makt, skönhet osv) istället för den Skaparen.

⇒ Lägg märke till: vi tjänar alltid någon/något, är aldrig fri. v. 25. Antingen det skapade eller skaparen. Man kan fråga sig vilket är bättre.

 • Varför låter Gud människorna i v. 26/27 utöva homosexualitet.
 • Hur bedömer Gud den? (v.27)

⇒Att människor blev ”utlämnade” att praktisera homosexualitet anses snarare som ett dom över dem än en ”frigörelse. Konsekvenserna av detta ”förvillelse” fick människor ta som ”straff” (v. 26-27). Vi kan tänka på homosexualitetens negativa följder (t.ex. 3ggr högre självmordsbenägenhet, psykisk ohälsa, könssjukdomar osv.)

⇒Efter att Paulus särskilt lyft fram homosexualitet som ett gudsdom fortsätter beskrivningen om framskridandet av ondskan.

 • Finns allt som beskrivs i v. 29-31 samtidigt hos en enda människa / dig?
 • Vilka av dessa karaktärsdrag som nämns här har du ibland/ofta upptäckt hos dig själva? (Besvaras bara för sig själv)
 • Vilka relationer drabbas mest av det som nämns här?
 • Vad gör dessa karaktärsdrag med våra medmänskliga relationer?
 • När man beter sig på det här sättet, vad är man mycket väl medveten om (v. 32)
 • Varför samtycker man ändå att andra gör likadant? (v. 32)
 • Varför beter man sig så fast man vet om konsekvenserna?

Sammanfattning

Man ser en tydligt trend:

Man väljer att inte acceptera Gud (v21)
. ⇓ ⇓
Man förblindas, hjärtat förmörkas
. ⇓ ⇓
Man ersätter Guds härlighet genom skapelser
. ⇓ ⇓
Gud utlämna dem
. ⇓ ⇓
Man byter från sanning till lögn,
tjänar o. dyrka det skapade
Homosexualitet → dess konsekvenser som straff
Alla relationer och karaktärsdrag påverkat av synden.
. ⇓ ⇓
Man sprider ondskan vidare

 

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera artikeln