#04 – Rom 2:17- 3:8 (Guds dom över de som har lagen)

Vägledning genom Romarbrevet.

 Guds dom över de som har lagen (Rom 2:17-29)

vv.17-20

 • Vem tilltalas i dessa verser? [Du!  dvs var och en av oss.]
 • Vem menas i förstahand här med ”Du” (v17)
  • De andra kännetecken fr.o.m. v18 kan även syftar på var och en av oss, åtminstone v. 18. Så även om dessa stycke främst beskriver Gud dom över judarna, så har den ändå betydelse för oss.
 • Vad tro de om sig själva, i förhållande till de som inte har lagen (v. 19/20)
 • V21..22 Men vad är deras främsta problem egentligen? [De känner väl till lagen, rätt eller fel, lägger det på andra, men efterlever det inte själva]
 • Verkar de se det?
 • Det nämns ett par exempel här- hur kan man göra så?
 • Vad är följden av att man predikar Guds lagar, men inte efterlever dem? v. 23/24
 • Hur är det nu – måste man vara fullkomlig för att kunna undervisa andra i Bibeln? Begrunda !
 • Vad menas med oomskuren i v25?
 • Vad är det som egentligen räknas inför Gud – omskärelse av kroppen eller av hjärtat?
 • Vad är hjärtats omskärelse V29? -> se v. 26
 • Hur kan hjärtats omskärelse endast ske? V 29
 • Vad menas med bokstav? (se v 27)
 • Kan bokstav likställas här med Guds Ord/Bibeln? (-> 1Petr 1:23)

Gud är sann (Rom 3:1-8)

 • Vad är judarnas företräde? (v2)
 • Trodde de på det som anförtroddes dem? (V3)
 • Betyder deras otro att de gör Guds förbund om intet? Varför inte? (v4)
 • När frågan uppstår om Gud eller människor har rätt – vad är då ledtråden? (v4).
  • V 4 kan uppfattas som en mycket mörk omdöme om oss människor, men samtidigt är det en otroligt trygghet att kunna verkligen och absolut förlita sig under alla omständigheter på Guds löften.
 • Om våra fel låter Guds rättfärdighet skina ännu mer, borde han då inte ha en överseende med det? V5/6? Varför inte?
 • Återigen – vad är Paulus svar till de som säger – låt oss fortsätta synda, då framstår Guds nåd ännu större?

[Hittar du några fel? Idéer, synpunkter, tillägg? Var snäll och hör av dig eller använd kommentarsfunktionen nedan]

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *