How Can We Help?

FG 4: Varför kan vi inte se Gud?

Det första paret som skapades av Gud, Adam och Eva, levde i gemenskap med honom och såg honom ansikte mot ansikte. På grund av syndafallet skildes människan från Gud. Han är en helig Gud som hatar all synd och det var därför den ursprungliga närheten mellan Gud och människa upphörde. ”[Gud] bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se.” (1 Tim 6:16). Det är därför vi inte kommer att se Honom förrän vi går in i Faderns hus efter vår död. Vägen till Honom är bara öppen genom Jesus Kristus: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6b).


Ur: W. Gitt, Frågor jag alltid velat ställa (Fragen  die immer wieder gestellt werden)
Översatt av Joachim Schlyter

Print Friendly, PDF & Email
Översikt