How Can We Help?

FG 3: Vad betyder ordet Gud – G.U.D. ?

Ordet Gud är inte en initialförkortning, det vill säga ett ord som bildas av begynnelse-bokstäverna i en grupp av ord som t.ex. UFO (unidentified flying object). Gud har efter hand uppenbarat sig för människan genom allt fler namn, vilka beskriver Guds natur (följande skriftställen anger vid vilken tid ett visst gudsnamn uppenbarades):

elohim

(1 Mos 1:1; Gud – i plural, för att uttrycka treenigheten mellan Fader, Son och Helig Ande)

eloah

(41 gånger i Job, och flertal ställen i Skriften, Gud – singular av elohim)

el

(1 Mos 33:20; Gud, den allsmäktige)

el-olam

(1 Mos 21:33; den evige Guden)

el-shaddai

(1 Mos 17:1; allsmäktig Gud)

el-roi

(1 Mos 16:13 Gud som ser mig)

jahweh

(1 Mos 2:4; enligt 2 Mos 3:14 Jag är den Jag Är)

jahweh-rapheka

(2 Mos 15:26, HERREN din läkare)

jahweh-nissi

(2 Mos 17:15, HERREN mitt baner)

jahweh-jireh

(1 Mos 22:13-14, HERREN förser)

jahweh-shalom

(Dom 6:24, HERREN är frid)

jahweh-zidkenu

(Jer 23:6, HERREN vår rättfärdighet)

jahweh-shammah

(Hes 48:35, HERREN är här)

jahweh-roi

(Ps 23:1, HERREN är min herde)

jahweh-zebaoth

(Härskarornas Gud)

adonai

(1 Mos 15:2, Herre GUD [eg. min Herre], förekommer 134 gånger i GT)

(Ref. Abraham Meister, ”Biblisches Namenlexikon” [Biblical lexicon of names], Pfäffikon 1970)


Ur: W. Gitt, Frågor jag alltid velat ställa (Fragen  die immer wieder gestellt werden)
Översatt av Joachim Schlyter

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera artikeln

Översikt