How Can We Help?

FG 8: Skapade Gud det onda?

I 1 Johannes 1: 5 läser vi att Gud är ljus. Gud är fullständigt ren och perfekt (Matt 5:8) och änglarna vittnar: ”’Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet.’” (Jes 6:3.) Han är ljusets fader (Jakob 1:17), och därför kan ondska aldrig komma från honom. Ursprunget till det onda, säger Bibeln, är kopplat till Satans fall, han som en gång var en kerub, en ljusets ängel , och som ville bli ”som den Högste (Jes 14:14). I Hesekiel 28: 15-17 berättas om hans högmod och fall:

”Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden…”

Eftersom de första människorna gav efter för frestelsen blev de slavar under synden. Således fann ondskan vägen in i skapelsen, och Satan blev herre över denna värld.

Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.” (Ef 6:12)


Ur: W. Gitt, Frågor jag alltid velat ställa (Fragen  die immer wieder gestellt werden)
Översatt av Joachim Schlyter

Print Friendly, PDF & Email
Översikt