How Can We Help?

FG 6: Bär inte Gud skulden för allt?

När Gud efter Syndafallet kallade på Adam för att ställa honom till svars, skyllde Adam på Eva

Mannen svarade: ’Kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt’.” (1 Mos 3:12)

När Gud sedan talade med Eva, lade också hon skulden på någon annan.

”Kvinnan svarade: ’Ormen förledde mig och jag åt’.” (1 Mos 3:13).

När det gäller synd, uppvisar vi ett märkligt beteende: Vi försöker alltid att skylla ifrån oss. Men nu händer det otänkbara: Genom Jesus tar Gud all skuld på sig!

”Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor 5:21).

Guds dom över världens synd läggs på Guds Son, den kastas mot Honom i all sin kraft. Vid hans korsfästelse förmörkas hela landet under tre timmar. Han blir verkligen övergiven av Gud.

”[Han] som har offrat sig själv för våra synder…” . (Gal 1:4).

Detta så att vi kan vara fria. Så visar sig Guds kärlek. Det finns inget gladare budskap än evangeliet.


Ur: W. Gitt, Frågor jag alltid velat ställa (Fragen  die immer wieder gestellt werden)
Översatt av Joachim Schlyter

Print Friendly, PDF & Email
Översikt